Foto: |

Oranje Fonds en Provincie Gelderland lanceren samenwerkingsfonds Verbind je buurt! 

Deel dit bericht

Het Oranje Fonds en de Provincie Gelderland hebben vandaag het samenwerkingsfonds Verbind je buurt! gelanceerd. Dit samenwerkingsfonds gaat een extra impuls geven aan sociale verbinding tussen mensen in Gelderse dorpen, buurten en wijken. Kleinschalige burgerinitiatieven en sociale projecten die zorgen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen via oranjefonds.nl/verbind-je-buurt.

De Provincie Gelderland subsidieert het fonds met 1 miljoen euro per jaar. Het Oranje Fonds legt eenzelfde bedrag in. Hiermee worden tot en met 2022 Gelderse initiatieven gesteund die zich richten op het verbinden van mensen, zodat zij zo veel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving.  Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen zijn: nieuwe ontmoetingsactiviteiten in een huiskamers, dorpshuis of inloophuis, een maatjesinitiatief voor kinderen in kwetsbare gezinnen, vrijwillige vervoersdienst voor plattelandsouderen, schuldhulpondersteuning of een buurtvereniging die samen met de buurt een groene moestuin start. De inzet van vrijwilligers is daarbij essentieel.

Meer verbinding in Gelderland
Het Oranje Fonds is verheugd over de samenwerking met de Provincie Gelderland. “Om te zorgen voor impact, werken we heel graag samen met partners. Met steun van de Provincie kunnen we zorgen voor substantieel meer verbondenheid in Gelderland. We kijken dan ook uit naar goede initiatieven voor sociale projecten”, aldus Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds.

Peter van ’t Hoog, leefbaarheidsgedeputeerde van de Provincie Gelderland, sluit zich daar graag bij aan: “We trekken graag samen op met het Oranje Fonds om sociale initiatieven te kunnen blijven ondersteunen, zeker in deze tijd waarin sociaal contact juist zo belangrijk is. Ik hoop van harte dat 2021 voor Gelderlanders in sociaal opzicht veel gaat betekenen.”

Aanvraag
Sociale initiatieven die passen bij de doelstelling van dit samenwerkingsfonds worden van harte uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Meer informatie daarover is te vinden op www.oranjefonds.nl/verbind-je-buurt.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis, tijd, erkenning en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden, overheden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.