Foto: |

Toename vermogen zonnepanelen groter bij bedrijven dan woningen

Deel dit bericht

Voor het eerst is het opgesteld vermogen aan zonnepanelen groter bij bedrijven dan bij woningen. Dit blijkt uit het onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gedaan naar het vermogen van zonnepanelen. Uit de nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat er bij bedrijven sprake is van een toename van maar liefst 59% en bij woningen is er een toename te zien van 39%. De grootste groei is dus bij bedrijven te zien.

Opgesteld vermogen zonnepanelen tussen 2015 – 2019
Opvallend aan de nieuwste cijfers van het CBS is dat het opgesteld vermogen van zonnepanelen voor het eerst hoger is bij bedrijven dan bij woningen.

Jaar                             Woningen                              Bedrijven                   Totaal

2015                           972 megawatt                        554 megawatt            1526 megawatt

2016                           1261 megawatt                      874 megawatt            2135 megawatt

2017                           1682 megawatt                      1229 megawatt          2911 megawatt

2018                           2329 megawatt                      2281 megawatt          4609 megawatt

2019                           3237 megawatt                      3637 megawatt          6874 megawatt

Grootste vermogen zonnepanelen van bedrijven en woningen
Het CBS heeft vastgesteld dat het grootste vermogen aan zonnepanelen bij bedrijven in Groningen is. Om nog specifieker te zijn: in Midden-Groningen. Aan het eind van 2019 stond in heel Nederland voor 3637 megawatt aan vermogen bij bedrijven opgesteld. Hiervan is 115 megawatt het grootste vermogen. Groningen wordt gevolgd door Borsele (74 megawatt) en Emmen (73 megawatt). Dat in Groningen de grootste groei van zonnepanelen bij bedrijven te zien is, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de bouw van het nieuwe zonnepark. Dit zonnepark is momenteel het allergrootste zonnepark van Nederland. Dit is volgens het CBS ook de reden dat in Midden-Groningen het grootste totale vermogen aan zonnepanelen van bedrijven en huishoudens staat. Deze 2 zijn samen goed voor maar liefst 137 megawatt.

Het grootste vermogen aan zonnepanelen bij woningen is in Utrecht, Groningen en Eindhoven. Dit vermogen wordt berekend door middel van het vermogensaantal zonnepanelen op de daken van Nederlandse woningen. Dit is in 2019 toegenomen met 39%. Minder dan bij bedrijven, maar alsnog een respectievelijke groei. De grootste toenames zijn te zien in Utrecht (12,5 megawatt), Eindhoven (13,4 megawatt) en Groningen (9,0 megawatt). Andere gemeenten waarin groei van meer dan 9,0 megawatt te zien is zijn: Amsterdam, Apeldoorn, Amersfoort, Almere en Nijmegen.

Overheid stimuleert duurzame energie
In 2023 moet 16 procent van al onze energie duurzaam opgewekt worden. Om deze doelstelling te behalen, stimuleert de overheid bedrijven om duurzame energie op te wekken. Bedrijven kunnen in aanmerking komen om diverse subsidies te ontvangen. Dit zijn onder andere:

  • De Energie Investerings Aftrek (EIA)
  • De Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
  • Het versnel afschrijven van investeringen
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Een korte uitleg over de beschikbare subsidies voor bedrijven:

De Energie Investerings Aftrek (EIA)
De EIA maakt het voor bedrijven mogelijk om investeringen in energiezuinige technieken (als zonnepanelen) en duurzame energie af te trekken. Hierbij is er sprake van een gebruikelijke afschrijvingen en hier bovenop is het voor een bedrijf toegestaan om 54,5% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst. Kijk voor meer informatie en de energielijst op RVO.nl.

De Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)
Een bedrijf kan eenmalig beroep doen op de KIA. Dit kan alleen als het bedrijf tussen de €2300,- en €306931,- aan zonnepanelen heeft geïnvesteerd. Het is mogelijk om gebruik te maken van deze aftrek naast de EIA.

Het versneld afschrijven van investeringen
De aanschaf van zonnepanelen mag je versneld aftrekken van de winst. Dit geldt voor vrijwel alle investeringen in een bedrijf.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Om als bedrijf in aanmerking te komen voor de SDE+, is het de bedoeling dat het meer dan 15 KwP aan zonne-energie opwerkt. Het is ook mogelijk om hier in aanmerking voor te komen als een bedrijf meer dan 100 vierkante meter voor opwekking van zon energie heeft ingericht.

Lees hier meer over het rendement en de opbrengt van zonnepanelen.