WW in Gelderland daalt iets sterker dan landelijk


In augustus 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 0,9%. Vergeleken met een jaar geleden is de WW zelfs 19,1% lager. Daarmee daalde de WW in Gelderland zowel over de afgelopen maand als over het afgelopen jaar iets sterker dan landelijk.

In augustus verstrekte UWV 41.349 WW-uitkeringen aan inwoners van Gelderland. Ten opzichte van juli is dit een daling van 0,9% (-390 uitkeringen). Dat is iets sterker dan de landelijk daling van 0,6%.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland 9.783 lager. Daarmee daalt de WW in Gelderland ook op jaarbasis  sterker (-19,1%) dan landelijk(-15,1%).

WW in Gelderland daalt in de meeste sectoren
In Gelderland daalde de WW afgelopen maand in de meeste sectoren. Een stijging van de WW zien we in slechts enkele sectoren, zoals landbouw, banken en onderwijs. In absolute aantallen zijn de verschillen echter zeer klein. Alleen in het onderwijs is het verschil groter en ligt het aantal WW-uitkeringen 204 hoger dan een maand geleden. Dit is een gebruikelijk beeld tussen twee schooljaren in. De verwachting is dat die stijging in de komende maanden vanzelf weer zal verdwijnen. Vergeleken met een jaar geleden is de WW vooral lager in de bouw, handel, uitzendwezen en zorg & welzijn.