Verdere daling WW in de Achterhoek


ACHTERHOEK – In augustus daalde de WW in de Achterhoek met 1%. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling maar liefst 22%. Daarmee daalt de WW in de Achterhoek zowel over de afgelopen maand als over het afgelopen jaar sterker dan landelijk. De WW daalt in vrijwel alle sectoren.

WW in de Achterhoek blijft sterk dalen
In augustus is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek verder afgenomen tot 5.801 uitkeringen. Dat zijn er 58 minder dan een maand eerder en 1.656 minder dan een jaar geleden. Ten opzichte van juli is de daling 1% en ten opzichte van augustus 2016 is de daling 22%. De WW daalt in de Achterhoek dus nog steeds sterker dan gemiddeld in Nederland.

WW in de Achterhoek daalt in vrijwel alle sectoren
In de Achterhoek daalde de WW de afgelopen maand in de meeste sectoren. Enkele sectoren laten een beperkte stijging zien, zoals de uitzendbedrijven en het onderwijs. Een stijging in het onderwijs is gebruikelijk tussen twee schooljaren in. De verwachting is dat die stijging in de komende maanden vanzelf weer zal verdwijnen. Vergeleken met een jaar geleden is de WW vooral lager in de bouw, handel, uitzendwezen en zorg & welzijn.