Home » Lichtenvoorde » Bloemencorso Lichtenvoorde gaat niet door

Bloemencorso Lichtenvoorde gaat niet door

371

LICHTENVOORDE – In goed overleg met de besturen van alle 18 corsogroepen, de bloemencommissie en de gemeente Oost Gelre heeft het bestuur van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde besloten dat het Bloemencorso Lichtenvoorde dit jaar geen doorgang kan vinden. Voorzitter Herman ter Haar: “Naast de zorg over de gezondheid van deelnemers, inwoners en publiek zijn er nog meer argumenten die hebben geleid tot dit besluit”.

De beslissing om het Bloemencorso Lichtenvoorde dat gepland stond op zondag 13 september niet door te laten gaan was geen makkelijke beslissing, aldus Herman ter Haar. “Het is met grote spijt dat wij de annulering van het Bloemencorso Lichtenvoorde 2020 moeten aankondigen. Maar gezien de maatregelen die getroffen zijn om de uitbraak van het Corona virus te bestrijden, is dit met het oog op de gezondheid van de inwoners van onze gemeenschap en de bezoekers de enige juiste beslissing. Wij begrijpen als bestuur uiteraard dat veel mensen teleurgesteld zijn dat de 91e editie van ons corso niet doorgaat.”

Verschillende scenario’s
Over het besluit om het bloemencorso niet door te laten gaan heeft het bestuur van SBL overlegd met alle betrokken partijen. “We hebben als bestuur verschillende scenario’s uitgewerkt. Variërend van het door laten gaan van het corso, tot het houden van een aangepast corso en het niet door laten gaan van het corso. We hebben ook de besturen van de corsogroepen naar hun mening gevraagd en we hebben goed geluisterd naar hun argumenten. Daarnaast is er ook overleg geweest met het bestuur van de Corsokoepel, de voorzitters van de andere corsoplaatsen, de bloemencommissie en de gemeente. Maar uiteindelijk moeten we als SBL hierin zelf onze verantwoordelijkheid nemen”, aldus Herman ter Haar.

Meerdere argumenten
Naast de zorg voor de gezondheid zijn er ook andere argumenten die hebben geleid tot dit besluit. Herman ter Haar: “Door de afgekondigde maatregelen vanuit de overheid kunnen corsogroepen pas veel later beginnen met het bouwen van hun wagen. Hierdoor kunnen niet alle corsogroepen een corsowagen bouwen van het formaat zoals we dat, als toonaangevend corso, gewend zijn. Daarnaast hebben enkele corsogroepen aangegeven dat ze ook niet in staat zijn om te gaan bouwen. Doordat er nog steeds onzekerheid is over de duur van de maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd, willen we niet dat corsogroepen nu onnodige investeringen doen. Zeker nu veel evenementen worden afgelast en corsogroepen niet de inkomsten kunnen binnenhalen die nodig zijn voor het bouwen van de wagens. Tot slot natuurlijk ook het gegeven dat veel ondernemers het zwaar hebben door de Corona-crisis en wij hen nu niet willen benaderen voor sponsoring.”

Knollen poten
Eén lichtpuntje is het advies dat de RIVM desgevraagd heeft afgegeven over het poten van de knollen en het onderhouden van de dahliavelden. “Dat blijkt, met inachtneming van het advies, mogelijk. Dus dan kunnen we er in ieder geval wel voor zorgen dat de dahliavelden dit jaar toch mooi in bloei staan en de knollen niet verloren gaan. Afhankelijk van hoe lang de maatregelen vanuit de overheid nog blijven gelden, gaan we kijken of we misschien later in het jaar nog een activiteit kunnen organiseren om alle corsogroepen en de vele vrijwilligers te motiveren om zich in te blijven zetten voor ons corso. Want één ding staat vast, in 2021 gaan we met zijn allen weer een fantastisch corso op straat zetten!”, aldus Herman ter Haar.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen