21 mei 2024
Home » Lichtenvoorde » Groen licht voor nader onderzoek Sportboulevard Lichtenvoorde

Groen licht voor nader onderzoek Sportboulevard Lichtenvoorde

218

LICHTENVOORDE – Afgelopen dinsdag heeft de Gemeenteraad groen licht gegeven aan het voorstel om € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het inhuren van externe deskundigen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een Sportboulevard in Lichtenvoorde

Inmiddels hebben al acht verenigingen en één stichting zich verbonden om samen met de gemeente Oost Gelre en andere belangengroepen het idee van een Sportboulevard in Lichtenvoorde verder uitwerken. De afgelopen maanden zijn er enthousiaste en constructieve gesprekken gevoerd. De wensen zijn geïnventariseerd en het doel geformuleerd:
Een haalbaarheidsonderzoek naar een Sportboulevard waar de wensen van de verschillende verenigingen in tot uitdrukking komen. Een Sportboulevard die gezamenlijk geëxploiteerd gaat worden. Dus geen verzamelterrein van losse sporten naast elkaar, gezamenlijk gebruik van faciliteiten en accommodaties, in alle opzichten een geïntegreerde samenwerking.

Wij zijn blij met de positieve steun van de gemeente Oost Gelre in deze. Door het als project aan te merken en te faciliteren met een projectleider geeft zijn aan dit burgerinitiatief serieus te nemen. Het projectvoorstel dat ten grondslag ligt aan het besluit van de gemeenteraad geeft alle kaders, fasering en verantwoordelijkheden. Hieruit blijkt dat wij als verenigingen niet alles kunnen. We geven graag onze energie, tijd en enthousiasme. Maar we beseffen dat er meer deskundigheid nodig is voor een goed haalbaarheidsonderzoek. De middelen hiervoor zijn ons nu ter beschikking gesteld. We zijn dan ook blij nu de volgende stappen te kunnen zetten.

Het moge duidelijk zijn, het is het nog niet zeker dat de Sportboulevard er komt. We gaan voor een goed onderbouwd haalbaarheidsonderzoek waarin alle opties open zijn en waar alle verschillende belangengroepen deel van uit maken. We zijn reële bestuurders, het onderzoek zal de antwoorden moeten geven. Dit onderzoek verwachten we eind van het jaar afgerond te hebben.

De negen partners die samen de haalbaarheid van een Sportboulevard in Lichtenvoorde onderzoeken;

1. Stichting Exploitatie Meekenesch (zwembad);
2. FCCL (Fiets Cross Club Lichtenvoorde);
3. LTC de Kei (tennisvereniging);
4. WTC de Keitrappers (wielerclub);
5. L.IJ.V (ijsbaanvereniging);
6. Lopersgroep ’90 (hardloopvereniging);
7. z.p.c. LIVO (zwem- en waterpolovereniging);
8. LONGA ’59 (volleybalvereniging);
9. Handbalvereniging Erix.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!