IEKC past op locatie St. Ludgerusschool Lichtenvoorde

21 december inloopbijeenkomst vlekkenplan Integraal Educatief Kind Centrum

LICHTENVOORDE – De gemeente en de betrokken partijen van onderwijs, opvang en zorg willen een IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) bouwen op de huidige locatie van de St. Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde. Het afgelopen jaar is hier onderzoek naar gedaan. Daaruit is gebleken dat realisering van een IEKC op die locatie ruimtelijk mogelijk is. Op donderdag 21 december is er van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis om de plannen toe te lichten.

Onderzoek locatie
De partijen die samenwerken in het IEKC zijn: Stichting LIMA, Reflexis, LIMA/SBO Ludgerus, Onderwijsspecialisten/ Speciaal Onderwijs Hamaland, Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (Sotog), Zozijn, Stichting De Achthoek peuterspeelzalen en kinderopvang.

Het afgelopen jaar hebben de betrokken partijen diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn er bijeenkomsten geweest met een afvaardiging van de buurt. Een belangrijk punt in de gesprekken met de buurt ging over verkeer en verkeersveiligheid. Ook het  behoud van het groen was een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is rekening gehouden met de belangen van de aangrenzende speeltuinvereniging ‘De Bleek’.

Twee varianten
Er zijn twee varianten onderzocht. Eén variant met behoud van een deel van de huidige St. Ludgerusschool. Dit vanwege de cultuurhistorische waarde van het voorste deel van de school. De andere variant gaat uit van volledige nieuwbouw. In beide varianten zijn de maatregelen van groen en verkeersveiligheid in grote lijnen hetzelfde.

Vlekkenplan
Het gaat in dit stadium nog om een vlekkenplan. Het vlekkenplan geeft aan dat het IEKC op die locatie past in combinatie met een aantal (verkeers)maatregelen. De nadere uitwerking vindt plaats na de besluitvorming in het college en in de raad. Het college neemt naar verwachting in januari een besluit over de realisering van het  IEKC op deze locatie en over de aanvullende maatregelen voor de omgeving. Daarna wordt het besluit aan de gemeenteraad voorgelegd.

Inloopmiddag/avond
Op donderdag 21 december is er tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopmiddag/avond in het gemeentehuis. Daar kunnen belangstellenden zich laten informeren over de plannen, vragen stellen en hun mening geven.

Op www.oostgelre.nl staat een uitgebreidere beschrijving van het vlekkenplan. Inwoners die nu al vragen hebben kunnen die mailen naar m.kos@oostgelre.nl of met haar bellen via het nummer (0544) 39 35 35.