Home » Weidevogelboerderijen zijn welkom in de Achterhoek

Weidevogelboerderijen zijn welkom in de Achterhoek

220

LICHTENVOORDE – Een economisch gezond boerenbedrijf combineren mét de zorg voor akker- en weidevogels én het landschap. De Provincie Gelderland heeft eind 2015 besloten dat akker- en weidevogels in Gelderland beschermd moeten worden. Daarvoor worden door de landelijke en provinciale overheden, en zelfs de EU, financiële middelen beschikbaar gesteld.

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), de Weidevogelgroep Berkel & Slinge en de Weidevogelvereniging Achterhoek zijn op zoek naar boerderijen in open weidegebieden, die geschikt  zijn voor weidevogelboerderijen.

Weidevogelboerderijen kunnen worden beschouwd als een brongebied voor weidevogels in hun omgeving. Vanuit zo’n brongebied kunnen de jonge vogels uitvliegen naar een nieuw territorium. Er zijn in ons land ruim 90 enthousiaste Weidevogelboeren, bijna allemaal in de noordelijke provincies, maar helaas nog geen in de Achterhoek. Een weidevogelboerderij  kan uitgroeien naar een natuurinclusieve boerderij, waar meerdere bedrijfsonderdelen aan de hand van een ondernemersplan aan kunnen worden toegevoegd.! Een dergelijke weidevogelboerderij kan b.v. fungeren als toeristische trekpleister voor de achterhoek. Er zijn diverse adviesorganen die ondersteuning bieden.

Economie en ecologie gaan prima samen…!! Hiervoor is een duidelijk groeiend maatschappelijk draagvlak.

Voor geïnteresseerde boeren organiseren wij binnenkort een informatieavond. Een ervaren natuurinclusieve boer en een deskundig adviseur zullen uitgebreid ingaan op alle facetten van natuurinclusieve boerderijen. Ook zullen ze al uw verdere eventuele vragen beantwoorden.

Aansluitend zal komend voorjaar voor deze boeren een excursie worden georganiseerd op een natuurinclusieve weidevogelboerderij.

Geïnteresseerde boeren kunnen zich aanmelden via info@de-vala.nl