Home » Lichtenvoorde » Werkzaamheden klimaatbestendig Lichtenvoorde van start

Werkzaamheden klimaatbestendig Lichtenvoorde van start

227

LICHTENVOORDE – Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre zijn gestart met de aanleg van drie wateropvanggebieden en twee nieuwe watergangen die bij extreme neerslag water om Lichtenvoorde heen leiden. De ontwerpen van de wateropvanggebieden en bypasses zijn tot stand gekomen in afstemming met bewoners en gebruikers. Dit gebeurde onder andere via de werkgroepen vanuit de Visie Besselinkschans.

Drie wateropvanggebieden en twee bypasses
Lichtenvoorde heeft vanwege de ligging aan de voet van de terrasrand een lange historie van wateroverlast. Bij extreme neerslag in 2010 leidde dit tot grote overlast. Om de kans hierop te verkleinen worden nu drie wateropvanggebieden gegraven: aan de Weijenborgerdijk, vlakbij de Visserijdijk/Eikendijk en vlakbij de Nieuwendijk. In totaal gaat het om een oppervlakte van circa 13 hectare. De gebieden kunnen bij extreme neerslag overtollig water opvangen. Ook worden twee bypasses aangelegd die het water uit de Weijenborgerbeek, de Vragenderbeek en de Visserijbeek omleiden. Hiervoor worden nieuwe watergangen gegraven. Daarnaast wordt een groot aantal duikers aangelegd of vervangen en worden nieuwe stuwen geplaatst (zie bijlage). Baks Civiel- en Cultuurtechniek uit Borculo is begin deze maand begonnen met het graven van het eerste wateropvanggebied aan de Nieuwendijk. De totale werkzaamheden duren afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer zes maanden.

Meerwaarde voor recreatie, flora en fauna
De nieuwe wateropvanggebieden en onderhoudspaden zijn straks toegankelijk voor wandelaars via wandel- en struinpaden. De terreinen worden beheerd als schraal grasland. Daarmee bieden ze berging voor extreme neerslag, maar is er ook een meerwaarde voor flora en fauna.

Klimaataanpak met inwoners
De omleidingen en wateropvanggebieden zijn er op gericht om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Gezien de bijzondere ligging van Lichtenvoorde en de klimaatverandering kan dit echter nooit compleet worden uitgesloten. Door klimaatverandering nemen extremen in het weer toe. Niet alleen is er soms teveel water, er komen ook meer periodes met hitte en droogte.

Ook het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde heeft steeds meer te maken met klimaatverandering. Voor het waterschap, de gemeente Oost Gelre, de provincie Gelderland en LTO Noord Oost Achterhoek was dit een reden om samen met inwoners, agrariërs en bedrijven breder naar het gebied te kijken. En hen vanuit het project Klimaat Klaor?! te vragen om zelf met concrete voorstellen te komen over hoe Lichtenvoorde klimaatbestendig kan worden gemaakt. Lichtenvoorde blijft zo een prettige plaats om te wonen, werken en recreëren. Om initiatieven en ideeën vanuit inwoners verder te helpen is gebiedsmakelaar Richard Trenning vanaf deze maand actief. De uitvalsbasis van Trenning bevindt zich in het hart van het brongebied van de Baakse Beek, het onderkomen van Motor- en Autoclub Lichtenvoorde (MACL).

De wateropvanggebieden en bypasses worden medegefinancierd door het ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.