Boomfeestdag in Groenlo en Lichtenvoorde

Woensdag 16 maart is het voor de 60e keer Nationale Boomfeestdag. De gemeente Oost Gelre doet al jaren actief mee aan Boomfeestdag. Dit jaar is het de beurt aan de leerlingen van de Sint Ludgerusschool in Zwolle (Groenlo) en de Frans ten Boschschool in Lichtenvoorde. Wethouders René Hoijtink en Marieke Frank steken daarbij ook de handen uit de mouwen. Het thema voor Boomfeestdag 2016 is het belang van bomen in bossen, zowel in stadbossen als in bossen in het landschap.

Bedrijvenpark Laarberg werkt mee aan een groen Groenlo De bomen die de leerlingen in Groenlo planten, zijn beschikbaar gesteld door Bedrijvenpark Laarberg. Daarnaast zorgt Laarberg voor het planten van nog veel meer groen. Dit vloeit voort uit het zgn. natuurmitigatieplan dat is opgesteld in 2013, ten tijde van de uitbreidingsplannen voor Laarberg. Daarin is o.a. geregeld dat ter compensatie van de uitbreiding van het bedrijvenpark een groot aantal bomen en heesters moet worden herplant. In totaal praten we over 220 bomen en 3.260 heesters en struiken. Dat komt neer op een beplanting van 5.000 m2 grond. De houtwal die mede daardoor ontstaat, kan onderdeel gaan uitmaken van een vliegroute voor vleermuizen en dient tegelijk als landschappelijke inpassing.

Bomen planten in Groenlo
De woensdagochtend staat voor de leerlingen van de Sint Ludgerusschool Zwolle helemaal in het teken van bomen. Om 8.30 uur wordt de Boomfeestdagvlag gehesen en wordt de eerste boom voor de school geplant: een mooie zoete kers. Om 10.15 uur vertrekken de leerlingen met het Vestingstadtreintje naar de plantlocatie nabij boerderij ‘Essink’ aan de Oude Borculoseweg 8. Wethouder René Hoijtink houdt om 10.30 uur een korte toespraak en plant de eerste boom. Daarna helpt hij de kinderen bij het planten van de 17 eiken en 14 elzen.

Bomen planten in Lichtenvoorde
Ook in Lichtenvoorde staat de woensdagochtend voor de leerlingen van de Frans ten Boschschool in het teken van Boomfeestdag. De leerlingen beginnen ’s morgens met het planten van 15 krentenbomen op het schoolplein. Om 10.30 uur gaat het planten verder op de plantlocatie buiten de bebouwde kom, langs de Aaltenseweg (parallel aan de Hamelandweg), vanaf kwekerij Goossens richting de gemeentegrens. Wethouder Marieke Frank spreekt eerst de kinderen toe. Daarna worden zo’n 90 bomen geplant, waaronder zoete kers, krentenbomen, berken, hazelaars, elzen en lijsterbessen. In totaal wordt zo een strook van 800 m1 beplant.

Stichting Nationale Boomfeestdag De stichting Nationale Boomfeestdag wil kinderen op een fantasievolle en aansprekende wijze kennis, inzicht en begrip voor bomen bijbrengen. Op 10 april 1957 werd de eerste officiële landelijke Boomplantdag georganiseerd. Sindsdien zijn er meer dan tien miljoen bomen op de Nationale Boomfeestdag geplant, dat zijn ruim 4.000 voetbalvelden! De organisatie van de Boomfeestdag in Oost Gelre is in handen van de Bomenwacht Oost Gelre en de gemeente Oost Gelre.