Huub Stroeken Koninklijk onderscheiden

WINTERSWIJK/LICHTENVOORDE – In het personeelsrestaurant van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is woensdag 20 mei Huub Stroeken (75) gedecoreerd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze werd hem uitgereikt door loco-burgemeester René Hoijtink van de gemeente Oost Gelre.

Huub Stroeken wonende in Lichtenvoorde is iemand die zich vrijwillig buitengewoon heeft ingezet voor zaken in de gezondheidszorg. Zowel op regionaal als op landelijk niveau heeft hij zich geruime tijd voor de samenleving ingespannen.

De onderscheiding ontving hij op de dag dat hij stopt met zijn werk in de cliëntenraad van het SKB.

Hieronder volgt een opsomming van zijn vrijwilligerswerk.

Jaren ’70 Secretaris van de Commissie Sociale Belangen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (de NVLF)In die periode is de heer Stroeken ook voorzitter geweest van de afdeling Oost van de Nederlandse Vereniging voor logopedie en Foniatrie.
1988 – 1998 Voorzitter Personeelsvereniging GGD Regio AchterhoekDe GGD was onderdeel van de Regio Achterhoek, een samenwerkingsverband van
17 gemeenten toen (nu tot 8 gemeenten gefuseerd). De heer Stroeken werkte als logopedist bij de GGD. In die tijd werkten ambulancepersoneel, de meldkamer en regionale brandweer op verschillende plekken binnen de Regio. De heer Stroeken was de eerste voorzitter en heeft ervoor gezorgd dat de medewerkers elkaar en de Achterhoek op diverse manieren leerden kennen.
1989 – 2010 Bestuurslid Eibergs MannenkoorDe heer Stroeken is in die periode bestuurslid en belast met de portefeuille ‘organisatie’. Hij zorgde voor een verenigingsmagazine. Ook werkte hij aan zangtechnieken en verstevigde de banden met koorleden en partners.
1990 – 2000 Bestuurslid ConsumentenbondHij is lid van de Bondsraad van de consumentenbond geweest. Hij heeft zitting gehad in de projectcommissies Zorginstellingen, Projectadviescommissie Klachtenprocedures Gezondheidszorg van de bond. Hij was lid van het Periodiek overlegorgaan Gezondheidszorg van de consumentenbond en Lid van de Klankbordgroep nieuw Zorgstelsel van de consumentenbond.
1995 – 2005 Mede-oprichter Sociaal Medisch Overleg Lichtenvoorde (SMOL)De SMOL is een tweemaandelijks overlegorgaan met vertegenwoordigers van alle organisaties op het terrein van zorg, volksgezondheid, gemeente, maatschappelijk werk en woningbouw binnen de (toenmalige) gemeente Lichtenvoorde. De heer Stroeken zat in dit adviesorgaan voor de gemeente om goede informatievoorziening, afstemming en samenwerking te bewerkstelligen.
1998 – 2002 Secretaris van de Ondernemingsraad van de GGD Regio AchterhoekEind jaren ’90 was een turbulente periode binnen het bestuur van de Regio Achterhoek. De heer Stroeken was in die tijd secretaris. Hij was een deskundig bestuurder, kon goed formuleren en kwam altijd sterk op voor rechtvaardigheid.
2004 – heden Secretaris van de cliëntenraad van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)De heer Stroeken is sinds 12 mei 2004 een zeer belangrijk lid van de cliëntenraad van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Als secretaris van de cliëntenraad heeft hij zich vol overgave hard gemaakt voor de patiëntenbelangen. De cliëntenraad is mede dankzij zijn inzet uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner en belangrijk adviesorgaan van het SKB. Ook heeft de heer Stroeken actief meegedacht over de visie die het SKB voor de toekomst heeft ontwikkeld.Het SKB heeft als verzorgingsgebied binnen de regio Achterhoek de gemeenten Winterswijk, Oost Gelre, Aalten en Berkelland (ong. 150.000 inwoners).
2009 – heden Renovatiewerkzaamheden Streekziekenhuis Koningin BeatrixBegeleiding van de verbouwingsactiviteiten van het streekziekenhuis. Hij doet dit in het belang van de patiënten en heeft een speerpunt gemaakt van de toegankelijkheid van het SKB voor de gehandicapte mens. Denk daarbij bijv. aan verlaagde balies en loketten. Dit is een doorgaand proces.
2011 – 2013 Begeleiding fusietraject SKB en Slingelandziekenhuis DoetinchemDe heer Stroeken was binnen de cliëntenraad degene die de vinger aan de pols hield in het belang van de patiënten voor het behoud van het SKB in Winterswijk voor de regio. Hij was aanwezig bij de diverse bijeenkomsten en overleggen met de cliëntenraad van het Slingelandziekenhuis.
2011 Cliëntenraad SKB verscherpt toezicht operatiekamer door Inspectie VolksgezondheidAls lid van de cliëntenraad hield de heer Stroeken zich intensief bezig met de zaken rondom het verscherpt toezicht op de operatiekamer door de Inspectie voor de Volksgezondheid. Hij voerde overleg met de bestuurders en bracht verbeterprocessen op gang. Tevens was hij degene die de pers te woord stond.
2013 – heden Begeleider samenwerkingsvormen met het Medisch Spectrum TwenteNa het niet doorgaan van de fusie met het Slingelandziekenhuis is gezocht naar andere samenwerkingsmogelijkheden. Binnen de processen is de heer Stroeken zeer actief in het zoeken naar samenwerkingsvormen met het MST. Telkens toont hij een vasthoudendheid in die processen waarbij de belangen van de patiënt centraal staan. Daarbij wel meewegend of deze zaken de ontwikkelingen van de gezondheid en het SKB in het bijzonder niet in de weg stonden.
2004 – heden Voorzitter van het Ensemble Vocal Pierre Villette LichtenvoordeDe heer Stroeken is voorzitter en lid van het Ensemble Vocal Pierre Villette Lichtenvoorde. Ook verzorgt hij de PR rondom optredens.