Bron / auteur: Gemeente Oost Gelre
Foto: Irina Iriser |

Onderwijsterreinen Oost Gelre rookvrij

Deel dit bericht

OOST GELRE – Vanaf 1 augustus zijn terreinen waar onderwijs gegeven wordt verplicht rookvrij. Dit geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten in Nederland.

Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers. De onderwijsinstelling is verplicht het rookverbod aan te duiden, bijvoorbeeld met bordjes. Ook moet de instelling erop toezien dat het verbod nageleefd tijdens openingstijden.

Om te voorkomen dat jongeren gaan roken, moeten zij rookvrij kunnen opgroeien
Steeds minder jongeren roken. Toch beginnen in Nederland dagelijks ongeveer 75 jongeren met roken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle rokers ooit op het schoolplein is begonnen. Ook is het zo dat jongeren een grotere kans hebben om te gaan roken als er in hun buurt gerookt wordt. Als een jongere eenmaal begonnen is met roken, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Daarom kunnen we beter voorkómen dat jongeren beginnen met roken. Om dit te voorkómen, moeten zij rookvrij kunnen opgroeien. Dat betekent dat ze niet verleid worden om te gaan roken, en ook niet meeroken. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij.

Meer informatie en materialen
Kijk voor meer informatie op www.rookvrijschoolterrein.nl, www.rookvrijegeneratie.nl of op www.achterhoekrookvrij.nl. Wil je voor jouw school, naast de landelijke bordjes en markeringen van de Rookvrije Generatie, ook een speciale -gratis- Achterhoek Rookvrij deur- of raamsticker? Of wil je in gesprek over het rookvrij maken van jullie onderwijsterrein? Neem dan contact op met jouw Gezonde Schooladviseur of Achterhoek Rookvrij (via de website of info@achterhoekrookvrij.nl).