Foto: PR - Wethouder Porskamp strooit bokashi uit over plantsoen in Groenlo |

ROVA helpt gemeenten Oost Gelre en Winterswijk bladafval circulair toe te passen

OOST GELRE / WINTERSWIJK – Op maandagmiddag 22 maart maakten wethouders Tineke Zomer uit Winterswijk en Bart Porskamp uit Oost Gelre de kringloop van blad in beide gemeenten compleet. Dat deden zij door lokaal geproduceerde bokashi in gemeentelijke plantsoenen uit te strooien. Bokashi is een bodemverbeteraar gemaakt van bladafval. Het blad is afkomstig van de bomen uit de gemeenten en werd afgelopen winter gefermenteerd. Het eindresultaat, bokashi, werd door wethouder Tineke Zomer uitgestrooid in het plantsoen aan de Grevenkamp in Meddo. Daarna onthulde ze een informatiebord over bokashi. Wethouder Bart Porskamp deed datzelfde aan de Thorbeckestraat in Groenlo. Daarmee maakten zij de kringloop van overtollig bladafval circulair.

Proef
Het uitstrooien van de bokashi maakt deel uit van een proef van ROVA en de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. “Jaarlijks haalt ROVA in beide gemeenten bijna 500.000 kilo blad op tijdens de veegrondes en uit de bladkorven. Het is zonde als dit blad als groenafval afgevoerd moet worden. Door het blad te gebruiken voor bokashi wordt deze bladstroom circulair”, aldus wethouder Tineke Zomer. Wethouder Bart Porskamp geeft aan: “Het mooie is dat het opgehaalde blad dit voorjaar weer als bokashi teruggebracht wordt in de wijken in onze gemeente bij de aanleg van plantvakken. Zo maken we de afvalstroom lokaal circulair én verbeteren we tegelijkertijd de bodemstructuur.” De verwachting is dat de bokashi komend jaar al een positief effect heeft op het bodemleven in de plantsoenen. ROVA monitort de komende jaren het effect ervan op de begroeiing in de plantvakken.

Hoe ontstaat bokashi
In de herfst heeft ROVA het bladafval afkomstig uit de gemeenten opgehaald en naar twee boeren in Oost Gelre en Winterswijk gebracht. Daar is het blad vermalen en is een speciaal mengsel van micro-organismen toegevoegd. Vervolgens is het blad luchtdicht afgedekt. Door het mengsel een aantal weken van zuurstof af te sluiten ontstaat de circulaire bodemverbeteraar bokashi. Deze bokashi wordt komende weken uitgestrooid in de wijken van beide gemeenten, waarmee het bladafval uit de gemeenten een mooie nieuwe functie krijgt. Dit proces is door ROVA in beeld gebracht in een video: https://youtu.be/us6ELtUxJzU.

Meer voordelen van bokashi
Bokashi is niet alleen een circulair product, het zorgt er ook voor dat gesnoeide en nieuwe beplanting sneller kan dichtgroeien, waardoor onkruid minder kans krijgt. Daarnaast zorgt bokashi ervoor dat vocht beter wordt vastgehouden in de grond. Een mooi voorbeeld van een klimaatadaptieve oplossing: regenwater wordt beter vastgehouden, waardoor in drogere periodes of bij aanleg van nieuwe beplanting minder (vaak) water gegeven hoeft te worden.

Dit bericht is 485x gezien