Home » Megchelen » Huis Landfort, een buiten op de grens

Het nieuwe boek werd uitgereikt aan de Ridders van Gelre (René Arendsen en Bas Steman) door Coen Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter van de Gelderse Ridderschap en mede-auteur). Foto: PR

MEGCHELEN – Op 9 juni 2023 verscheen het boek over Huis Landfort, getiteld: Huis Landfort, een buiten op de grens samenstelling drs René W.Chr. Dessing

De afgelopen jaren heeft stichting Erfgoed Landfort (sEL) alles op alles gezet om dit gelijknamige buiten even buiten Megchelen en op de landsgrens met Duitsland te restaureren. En daarin is de stichting buitengemeen goed geslaagd; Huis Landfort is nu weer een volledig gerestaureerd complex, inclusief de herstelde moestuin, een herbouwd koetshuis met oranjerie en een volledig in stijl ingericht landhuis.

De buitenplaats telde in het verleden veel eigenaren. De eersten, nog vóór 1435, waren de broers Johan en Reynolt van Aeswijn. Het langst zat hier de familie Luyken, van 1823 tot 1970. Daarna hebben diverse eigenaren, waaronder Geldersch Landschap, de restauratie ter hand genomen maar die werd zeer serieus aangepakt toen sEL zich vanaf 2017 over het buiten ontfermde. Die restauratie was hard nodig want door eeuwenlange bewoning, maar vooral door de schade die de buitenplaats in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog onderging, was Huis Landfort in een deplorabele staat geraakt.

Nu is het boek ‘Huis Landfort, een buiten op de grens’ verschenen over de buitenplaats en haar geschiedenis. Elf ter zake kundige auteurs schetsen een beeld van de bewoners, de plek van Huis Landfort in het Gelderse, de bouwgeschiedenis van het landhuis, het beheer van het grondbezit van de Oranjes in Oost-Nederland door Landfort-eigenaar Gerrit Willem van Motman, de aanleg van de tuin (waarin Jan David Zocher jr. een hoofdrol speelde), de bewogen geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog, de aanleg van tuin en park, en de restauratie van de moestuin.

Tijdens het (besloten) feestelijke besluit van de restauratie op 9 juni jl. werd het eerste exemplaar van het boek ‘Huis Landfort, een buiten op de grens’ door Coen Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter van de Gelderse Ridderschap en mede-auteur, aan de Ridders van Gelre, René Arendsen en Bas Steman, overhandigd.

Het boek is tot stand gekomen op initiatief van sEL en begeleid door René W.Chr. Dessing, directeur van de stichting. Hij stuurde vanaf 2018 een omvangrijk team van restaurateurs, bouwers, schilders, tuinspecialisten, medewerkers en vrijwilligers aan om Huis Landfort weer te laten schitteren.

René Dessing spant zich inmiddels al ruim 15 jaar zeer intensief in voor het behoud van de Nederlandse historische buitenplaatsen in het algemeen en die van Huis Landfort in het bijzonder. Afgelopen vrijdag 9 juni werd het einde van de restauratie feestelijk gevierd. Na zijn rede vol lof op de inzet van René Dessing reikte Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, hem een koninklijke onderscheiding uit waarin René is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Huis Landfort, een buiten op de grens
Samenstelling drs René W.Chr. Dessing
256 pagina’s, kleurrijk geïllustreerd, hardcover, ISBN 978 90 8258 936 8
Verkoopprijs € 26,95 (excl verzendkosten)
Verkrijgbaar via www.erfgoedlandfort.nl/bestellen of tijdens kantooruren en openingstellingen zie hiervoor www.erfgoedlandfort.nl/bezoeken

Voor vragen of meer informatie, stuur een mail naar: info@erfgoedlandfort.nl

Kijken naar Huis Landfort? Ga dan naar de recente aflevering van het tv-programma Binnenstebuiten: klik op https://ap.lc/55XxT

Bron(nen) & Afbeelding(en)