Foto: PR |

Gemeente Oost Gelre sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

OOST GELRE – Vanaf 1 mei kunnen tips over criminele activiteiten die binnenkomen bij Meld Misdaad Anoniem (M.) ook terecht komen bij de gemeente. Tot voorkort gingen M.-meldingen enkel naar de politie. Door samenwerking met steeds meer gemeenten, kunnen inwoners nu snel anoniem (verdachte) zaken melden bij zowel de politie als de gemeente. De gemeente kan vervolgens bestuurlijk optreden. Meldingen kunnen worden gedaan via (0800) 7000 of de website meldmisdaadanoniem.nl. De meldingen worden vervolgens geanonimiseerd doorgezet naar de gemeente of naar de politie.

Burgemeester Annette Bronsvoort is blij met de samenwerking: “Voor de gemeente is het van belang op de hoogte te komen van meldingen van inwoners die criminele activiteiten zien of die zaken zien die zij verdacht vinden. Meldingen bij Meld Misdaad Anoniem zijn een belangrijk middel in de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Zo kunnen wij doelgerichter zaken aanpakken. Voor ons is van belang dat gemeenten ook informatie krijgen over bijvoorbeeld hennepkwekerijen, drugslabs of dat soort zaken. Een anonieme melding kan voor ons aanleiding zijn bepaalde ontwikkelingen scherper in de gaten te houden of verbanden te leggen.“

Doen van een melding via Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is als onafhankelijke partij niet ondergebracht bij de politie of gemeente. Nadat er een melding is binnengekomen, wordt deze eerst getoetst. De politie of gemeente kan dus niet zomaar actie ondernemen. Als uit het onderzoek blijkt dat de feiten de melding onderbouwen, kan er over worden gegaan op actie. Is er spoed? Neem dan contact op met het noodnummer 112.

Anonimiteit staat voorop
Als onafhankelijke stichting zal Meld Misdaad Anoniem ervoor waken dat informatie nooit te herleiden is naar de melder, als het naar de gemeente of politie gestuurd wordt. “De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats,” zo stelt Marc Janssen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem. “Enerzijds zijn er technische maatregelen genomen, maar de praktische kant is net zo belangrijk. De medewerkers van M. laten alle informatie die herleidbaar is naar de melder uit de uiteindelijke melding die naar de politie wordt gestuurd. Als een melder bijvoorbeeld vertelt dat hij of zij hennep ruikt op zolder, dan zullen wij dat nooit in een melding zetten. Dat kunnen namelijk alleen de buren ruiken. We zullen dan altijd vragen of er signalen zijn die voor meer mensen op te merken zijn.”

Een situatie melden bij Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Je kunt 24/7 online melden in een beveiligde omgeving.


Dit bericht is 301x gezien