13 april 2024
Home » Gem. Oost Gelre » Inkomensnorm meedoenregeling voor kinderen aangepast in Oost Gelre

Inkomensnorm meedoenregeling voor kinderen aangepast in Oost Gelre

2180

OOST GELRE – In een recente zitting heeft de gemeenteraad van Oost Gelre besloten om de inkomensnorm voor de meedoenregeling voor kinderen te verhogen naar 130% van het bijstandsniveau. Als gevolg hiervan komen nu meer kinderen in de gemeente Oost Gelre in aanmerking voor deze regeling.

Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers gaf aan: “In Oost Gelre is het ons standpunt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten. Door middel van de meedoenregeling kunnen ouders met kinderen tot 18 jaar een vergoeding krijgen voor diverse activiteiten zoals schoolreisjes, sportactiviteiten, theaterbezoeken of muzieklessen. Daarnaast kan deze regeling ook bijdragen aan schoolkosten of zwemles.”

Inkomensnormen voor Oost Gelre zijn als volgt vastgesteld:

  • Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders: € 1.581,61
  • Voor samenwonenden: € 2.259,43

Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het inkomen afkomstig uit loon of uitkering, waarbij het kindgebonden budget niet wordt meegenomen als loon.

Details van de Meedoenregeling:

  1. Sociale, culturele en sportieve activiteiten: Een vergoeding tot maximaal € 350 per kind (tot 18 jaar) is beschikbaar voor activiteiten zoals lidmaatschap van een sportclub of toneelclub. Dit bedrag is inclusief schoolkosten voor zowel basis- als vervolgonderwijs.
  2. Zwemdiploma: Kinderen vanaf 4 jaar die nog geen zwemdiploma hebben, kunnen het volledige bedrag voor het behalen van zwemdiploma A vergoed krijgen.
  3. Computer: Er is een vergoeding van maximaal € 500 beschikbaar om de vijf jaar voor de aanschaf van één computer voor kinderen in het voortgezet of beroepsonderwijs.

Voor meer informatie over de meedoenregeling en hoe u een aanvraag kunt indienen, verwijzen wij u naar de website van Fijnder.