Aangepaste voorlopige uitslag leidt tot andere zetelverdeling

De aangepaste voorlopige vaststelling van de uitslag van de verkiezingen heeft geleid tot een aanpassing van de voorlopige zetelverdeling, zoals die op de verkiezingsavond bekend is gemaakt. Dat betekent dat het CDA van 8 naar 7 zetels gaat en de VVD van 4 naar 5 zetels gaat. De overige partijen behouden het aantal zetels zoals dat in de voorlopige uitslag bekend is gemaakt.

De verklaring voor deze aanpassing van de zetelverdeling zit in de toekenning van de zogenaamde restzetels. Op basis van de kiesdeler worden via een vastgestelde rekenformule de restzetels toegekend. In Oost Gelre ging het om 3 van de 21 zetels die als restzetel over de partijen verdeeld moesten worden. Na een zorgvuldige doorrekening is de 3e restzetel alsnog toegekend aan de VVD.

Zetelverdeling
Daarmee is de zetelverdeling op basis van de verkiezingsuitslag nu als volgt:

CDA :7
OOG: 5
VVD: 5
NLOG: 1
PvdA: 2
D66: 1