Category Archives: Politiek

Verkiezingsuitslag Oost Gelre definitief vastgesteld

OOST GELRE – De verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is maandagochtend 21 maart tijdens een zitting van het gemeentelijk stembureau definitief vastgesteld. De zetelverdeling is: CDA 7, OOG 6, VVD 5, Pvda 1, Nieuwe Liberalen OG 1 en OLW 1.

De komende dagen kunnen de beoogde raadsleden aangeven of ze hun benoeming aanvaarden. Daarna worden ze op woensdag 30 maart in een openbare raadsvergadering in het Stadhuis in Groenlo beëdigd.

Bekijk de definitieve uitslag.

GroenLinks Oost Gelre: ‘de inwoner aan zet!’

OOST GELRE – GroenLinks doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma is het versterken van de democratie.

Meer Invloed voor inwoners
In het programma staat bijvoorbeeld dat inwoners van Oost Gelre in een vroeg stadium al kunnen meepraten over belangrijke beslissingen en daadwerkelijk invloed hebben: beginspraak. De gemeenteraad gaat daarom anders vergaderen en begint bij elk belangrijk onderwerp met een gesprek met inwoners. Maar inwoners krijgen ook de mogelijkheid om punten op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Inwoners krijgen het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving. Meepraten en invloed uitoefenen begint ook in de kleine kernen. We stellen een Naoberfonds in opdat goede ideeën vanuit de samenleving kunnen worden uitgevoerd.

Een communicatieve gemeente
In het verkiezingsprogramma staat verder dat GroenLinks een open gemeente wil die dienstbaar is aan haar inwoners. Vlotte dienstverlening, goede voorlichting, toegankelijke informatie en actieve communicatie met organisaties, bedrijven en inwoners horen hier allemaal bij. Geen éénrichtingsverkeer maar een echte dialoog. Zo wil GroenLinks samen vorm geven aan de gemeente Oost Gelre. Medewerkers aan het loket zijn klantvriendelijk, denken mee en kennen hun inwoners. We vinden het belangrijk dat inwoners actief gevraagd wordt wat zij van de dienstverlening vinden en welke verbeteringen er mogelijk zijn. De dienstverlening van de gemeente Oost Gelre is mensgericht. De gemeente gebruikt begrijpelijk Nederlands, maakt de website en formulieren eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Aanvragen kunnen niet alleen digitaal maar ook telefonisch of aan het loket gedaan worden. Inwoners worden niet gestraft voor vergissingen, maar de gemeente gaat met de inwoner actief op zoek naar de oplossing. De gemeente Oost Gelre staat open voor ideeën en klachten en borgt de onafhankelijkheid van de klachtencommissie.

Inwoners staan ook voorop bij de energietransitie
GroenLinks is tenslotte voorstander van het instellen van lokale burgerberaden. Dit zijn inwoners die bijvoorbeeld een centrale rol spelen bij de lokale energietransitie. Deze groepen inwoners worden begeleid door een onafhankelijke partij en krijgen informatie van experts en belanghebbenden. Zo willen we de energietransitie benutten om in Oost Gelre fors in wijken te investeren. In ‘wijkgesprekken’ kunnen inwoners aangeven welke verbeteringen op sociaal en fysiek gebied in hun buurt nodig zijn. Gezamenlijk kan onderzocht worden hoe de energietransitie past bij de wijk. Wij zijn ervan overtuigd dat een snelle energietransitie alleen kan slagen als inwoners serieus genomen worden in hun wensen en toekomstverwachtingen

Doe je mee? Doe je mee en meld je je aan als lid van GroenLinks? Kijk op https://oostgelre.groenlinks.nl en stuur een bericht naar: groenlinks.oostgelre@gmail.com

Zeer belangrijke agendapunten in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen.

OOST GELRE – Tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen van 16 maart kwamen er nog enkele belangrijke agendapunten voorbij. Nu de optie op de grond voor de megamestvergister op de Laarberg is verlopen is het zaak om stappen te ondernemen om te voorkomen dat een soortgelijk bedrijf zich alsnog hier kan vestigen. Zoals iedereen waarschijnlijk weet hebben wij vanaf het begin grote moeite gehad met deze megamestvergister.

Het college kwam met een voorstel voor een voorbereidingsbesluit Regionaal bedrijvenpark Laarberg Bio-based Transitiepark. Er is nu tijd gewonnen om te komen tot herziening van het bestemmingsplan voor die gedeelte van de Laarberg. Wij hebben dit van harte ondersteund. Hopelijk is de megamestvergister nu definitief van de baan.

De breed gedragen motie om ons als Oost Gelre uit te spreken tegen de plannen voor een onderzoek naar de mogelijkheid van de Noordtak door de Achterhoek hebben wij graag ondersteund. Ook wij vinden dat deze Noordtak niet door de Achterhoek moet worden aangelegd.

Het agendapunt over de aanleg van een zonnepark bij Zieuwent heeft ook onze goedkeuring gekregen.Ondanks dat het wel heel dicht bij de woningen ligt denken wij toch dat dit initiatief vanuit Zieuwent onze steun verdient. Onze eis dat de zonneparken in Oost Gelre goed gespreid moeten worden over het grondgebied van is hiermee voldaan.

In het kader van verduurzaming kwam ook de verordening voor de afkoppeling van het hemelwater en grondwater langs. Het is een goede zaak dat nu eindelijk is geregeld hoe de burger op een verantwoorde manier deze afkoppeling kan uitvoeren. Uiteraard hebben daarna ook ingestemd met de subsidieregeling om dit mogelijk te maken.

Wij waren ook blij met de voorliggende kerkenvisie Oost Achterhoek waarbij geregeld is hoe om te gaan met monumentale kerkgebouwen die op termijn mogelijk leeg komen te staan. Om 20 minuten na middernacht werd deze interessante vergadering afgesloten en hopen wij na de verkiezingen van 16 maart weer voor onze inwoners klaar te staan.

Namens D66 / Democraten Oost Gelre
Van der Meulen democratenoostgelre@gmail.com
06 – 40 60 61 71

Campagne van Democraten Oost Gelre voor de gemeenteraadsverkiezingen is begonnen.

OOST GELRE – Afgelopen zaterdag is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen. Ook de Democraten Oost Gelre zijn gestart met de campagne. Op de markt in Lichtenvoorde stelden wij ons voor aan de kiezers van Oost Gelre. De komende vrijdagen en zaterdagen zijn we ook aanwezig op de weekmarkten van Groenlo en Lichtenvoorde. Men heeft dan de kans om kennis te maken met enkele kandidaten van de maar liefst 18 kandidaten van onze kandidatenlijst. Ook kunnen we meer uitleg geven over ons verkiezingsprogramma waar we de verkiezingen ingaan.

Voor D66 was dinsdagavond de laatste raadsvergadering in de huidige raadsperiode. Al sinds 2005 zijn wij in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Maar na de verkiezingen van 16 maart zullen wij in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn als Democraten Oost Gelre. Als lokale partij.

De overstap van een landelijke partij naar een lokale partij is zeer gunstig ontvangen. Uit alle reacties blijkt men het een goede zaak vindt dat wij lokaal zijn geworden. Zelfs de landelijke televisie heeft in het programma Nieuwsuur aandacht besteed aan onze overstap naar een lokale partij. Het bijzondere zit in het feit dat wij vroegtijdig voor de verkiezingen hebben aangegeven lokaal te worden. Wij gaan ervan uit dat de kiezers van D66 en eventueel ook anderen die niet op een landelijke partij zouden stemmen ons hun stem zullen geven.

Namens Democraten Oost Gelre
Van der Meulen democratenoostgelre@gmail.com 06 – 40 60 61 71

D66 Oost Gelre wordt Democraten Oost Gelre

OOST GELRE – Bij de komende raadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal D66 meedoen als lokale politieke partij onder de naam Democraten Oost Gelre. Een aantal leden van D66 hebben de lokale partij opgericht onder deze naam. In goed overleg met het Landelijk Bestuur van D66 is voor deze naam gekozen.

De huidige fractie van D66 zal de raadsperiode gewoon afmaken, en na de verkiezingen naadloos overgaan in de fractie Democraten Oost Gelre.
De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat wij als lokale afdeling nog dichter bij de bevolking willen staan.

Fractievoorzitter Jerry van der Meulen zal ook bij de komende verkiezingen de lijsttrekker zijn. Het beleid van de afgelopen jaren zal in grote lijnen ongewijzigd blijven.

Onze speerpunten blijven ongewijzigd in de nieuwe raadsperiode zoals sluiting of verplaatsing van Vitelco, duurzaamheid, afschaffing diftar, woningbouw voor iedereen, waaronder tiny houses voor jong en oud, of andere woonvormen waarvoor de belangstelling groot is. Bijvoorbeeld Flexwoningen. Wij blijven streven naar een transparant gemeentebestuur en samenleving waarin plaats is voor iedereen.
Extra aandacht gaat uit naar onze kwetsbare inwoners en ook blijven wij er naar streven om Oost Gelre een Fairtrade-gemeente te laten worden. Wij zijn, zoals een ieder weet een groene partij waarbij de leefbaarheid voorop staat. Het sociale gezicht van onze fractie, zoals in de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar was, zal ook in de volgende raadsperiode te herkennen zijn.

Maar liefst ruim 2650 kiezers stemden bij de laatste verkiezingen op D66. Wij hopen dan ook dat onze D66 kiezers ons trouw zullen blijven, zeker nu wij doorgaan als lokale partij. Uiteraard wel met het gedachtegoed van D66.

Wij gaan ervan uit, door de wijziging naar een lokale partij, wij de burgers van Oost Gelre nog beter kunnen bereiken. Geen druk meer van een landelijke partij.

Aan de vervolmaking van de kandidatenlijst wordt nog hard gewerkt. Wij merken wel dat de belangstelling voor de Democraten Oost Gelre vrij groot is.
Wij zien dat inwoners van de kleine kernen extra veel belangstelling tonen voor de lijst. Zij zijn dan ook van harte welkom op onze kandidatenlijst.

Ook de deelnemers aan de cursus “Politiek Actief” kunnen nu echt politiek actief worden bij onze club. Ook voor hen is er nog plaats op de lijst.
Zij kunnen de kennis die in de cursus is opgedaan bij ons in de praktijk brengen.
De aanmelding voor de kandidatenlijst staat daarom nog steeds open.
Medio januari willen wij de definitieve kandidatenlijst bekend maken

Aanmelding kan bij Jerry van der Meulen en Jan Janssen en via ons emailadres.

Namens de D66-fractie Oost Gelre en Democraten Oost Gelre

Jerry van der Meulen 06 – 40 60 61 71 democratenoostgelre@gmail.com
Jan Janssen 06 – 28 53 36 25