Categoriearchief: Politiek

Drie CDA Kamerleden komen naar de Achterhoek

In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen komen drie CDA Kamerleden naar de Achterhoek. Ze gaan in gesprek met lokale bestuurders over Achterhoekse thema’s, hoe die verbinden aan de landelijke politiek en het verkiezingsprogramma van het CDA.

Op vrijdag 5 februari vindt het eerste gesprek plaats met Pieter Omtzigt. Pieter is momenteel kamerlid voor het CDA en houdt zich onder andere bezig met pensioenen, belastingen en buitenlandse zaken. Hij is de laatste tijd volop in nieuws over het aan de kaak stellen van misstanden rond de toeslagen.

Het gesprek start om 19.00 uur. Vanuit CDA Aalten-Dinxperlo zal CDA-wethouder Hans te Lindert gesprekspartner zijn, vanuit CDA Winterswijk Wim Wassink, fractieleider.

Op vrijdag 26 februari om 19:00 uur zal Evert-Jan Slootweg te gast zijn en op vrijdag 5 maart 19:00 uur Jaco Geurts. Zowel Evert-Jan als Jaco hebben nu zitting in de Tweede Kamer en zijn de kandidaten uit Gelderland. Deze drie live-streams zijn georganiseerd door CDA Winterswijk, CDA Aalten-Dinxperlo en CDA-Regio Achterhoek.

De gesprekken zijn in livestream te volgen op www.onlineliveevent.nl/cda . Tijdens het gesprek kunnen vragen gestuurd worden. In de livestream wordt bekend gemaakt hoe dat gaat. Iedereen is van harte welkom om deze digitale bijeenkomst mee te beleven.

Vooraf kunnen er vragen gemaild worden naar cda-livestream@outlook.com 

CDA- en VVD- Oost Gelre houden alsnog vertrouwelijk N18- rapport Groenlo achter.

Verbijstering bij de fractie van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) tijdens de afgelopen raadsvergadering. Het openbaar maken van een vertrouwelijk rapport over de gevolgen van een trajectverlegging van de 2×2 N18 rondom Groenlo en Lichtenvoorde werd namelijk alsnog door het CDA en de VVD gedwarsboomd doordat deze twee partijen tegen een motie stemden die om openbaarheid van het N18-rapport vroeg.

In dit vertrouwelijke N18- rapport, dat is opgesteld door de Regio Achterhoek, staat volgens raadslid Paul Wallerbos een N18-variant die grote gevolgen heeft voor tientallen Groenlose omwonenden en bedrijven, met name rondom de Oude Winterswijkseweg in Groenlo. Eerder gaf directeur Edwin Bomers namens Marveld Recreatie in de pers al aan dat zijn bedrijf niet zal gaan wijken voor een trajectwijziging van de N18.

In de raadsvergadering van november had OLW zich al uitgesproken tegen de vertrouwelijkheid van het rapport, waarna alle partijen in Oost Gelre, inclusief het destijds aarzelende CDA en VVD, zich uitspraken voor openbaarheid van het N18- rapport. Aangezien het rapport echter in december nog steeds niet openbaar werd gemaakt diende OLW, samen met OOG en D66, dit keer een motie in waarbij wethouder Karel Bonsen de Regio Achterhoek moest opdragen om het vertrouwelijke rapport alsnog openbaar te maken.
Maar CDA en VVD draaiden nu opeens 180 graden en stemden tegen de motie. PvdA-fractievoorzitter Richard Klein Tank stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken: “Bespottelijke dat de partijen CDA en VVD, die het hardst lobbyen om een 2 x2 N18, niet aan de burgers durven te laten zien wat de eventuele consequenties kunnen zijn” aldus Klein Tank.

Maar Niek Bragt, fractievoorzitter van het CDA vond het “niet het juiste moment om openheid van zaken te geven richting de Groenlose burgers”……

Het is al langer bekend dat een 2 x 2-baans N18 grote consequenties kan hebben voor op zijn minst een tiental omwonenden en bedrijven in Groenlo, omdat de huidige bocht tussen de Nedap en woonwijk De Horst te scherp is. Om namelijk met de nieuw beoogde snelheid (100km/h) door Groenlo te kunnen rijden moet de aanloop vanaf Lichtenvoorde, en de bocht zelf, waarschijnlijk deels verplaatst worden. Daardoor zal het N18-traject voor een deel mogelijk richting de Horst opschuiven en deels over Marveld Recreatie worden gelegd.

Raadslid Paul Wallerbos geeft aan het er niet bij te laten zitten. “Een wijziging van het N18 traject heeft voor Groenlo enorme gevolgen. Het CDA en de VVD lobbyen met dit rapport in de hand in Den Haag voor honderden miljoenen, maar durven de bewoners van Groenlo niet de waarheid te vertellen. Ik vind dat Achterkamertjespolitiek en zal evt. zelf een beroep doen op de Regio Achterhoek. Want de huidige coalitie van VVD en CDA en het College van Oost Gelre doet schijnbaar mee met het achterhouden van belangrijke informatie voor de Grollenaren”, aldus Wallerbos.

College Oost Gelre wil zich niet meer verder inspannen voor terugkeer fonteinen Grolse gracht.

Binnengekomen bericht, buiten verantwoording redactie

 

Afgelopen week diende OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) tijdens de raadsvergadering vergeefs een voorstel in waarbij de gemeente werd opgeroepen om zich actief in te zetten voor de terugkeer van de fonteinen in de Grolse Gracht. Want wethouder Bart Porskamp antwoorde dat hij geen extra inspanning zal gaan doen om de fonteinen terug te plaatsen. Porskamp vindt dat een initiatief voor de terugkeer van de fonteinen uitsluitend vanuit de bevolking zelf moet komen.

Paul Wallerbos hekelde namens OLW de gemeentelijke beslissing (van bijna 10 jaar geleden) om zonder goede redenen zomaar de fonteinen uit de Grolse Gracht te verwijderen. Wallerbos: “Die fonteinen, geliefd bij vele Grollenaren en toeristen, waren destijds een geschenk van o.a. de Rabobank, de GHV en aanwonenden van de gracht. Maar vervolgens werden de fonteinen door de gemeente opeens uit de gracht verwijderd omdat ze zogenaamd niet in het Vestingstadbeleid zouden passen. Dit hebben vele inwoners van Groenlo destijds als een onbegrijpelijk kromme beslissing ervaren, en daarom zou de gemeente zich nu moeten inspannen om de fonteinen weer terug te plaatsen. De fonteinen zullen daarnaast ook de toch al beroerde waterkwaliteit van de gracht ten goede komen”.

Wethouder Porskamp beargumenteerde zijn “nee” tegen het fonteinenplan o.a. met het argument dat hij met de GHV had gepraat en dat die hengelsportvereniging het vele onderhoudswerk niet meer kan en wil uitvoeren.
OLW reageerde daarop geïrriteerd door te stellen dat de wethouder zich eens wat actiever naar buiten moet opstellen. “Waarom kunt u niet, net als bij de vandalismeproblemen met de Muziekkoepel aan de Maliebaan, tijdelijk een ambtenaar inzetten die polst of er dan bij het Groenlose bedrijfsleven, verenigingen, omwonenden en burgers wel belangstelling is om in natura of geldelijk bij te dragen aan de terugkeer van de fonteinen“, aldus OLW.

Opvallend was dat OLW vervolgens ook geen politieke steun kreeg van de overige politieke partijen. Zelfs de VVD, die een jaar geleden bij monde van Kees Porskamp nog tijdens een raadsvergadering bij hun eigen VVD- wethouder Bart Porskamp aandrong op een spoedige terugkeer van de fonteinen, stemde nu tegen het fonteinenplan.

Fractievoorzitter Wallerbos van OLW reageerde daarom verbaasd: “In deze donkere coronatijd had deze motie een mooi lichtpuntje voor de inwoners van Groenlo kunnen zijn. Ook de aanschafkosten van een aantal fonteinen vallen relatief mee, en het is goed voor het toerisme, maar OLW staat er nu schijnbaar opeens alleen voor……En dat is spijtig voor Groenlo”, aldus OLW.

Grote bezorgdheid bij OLW over uitbreiding en hoogbouw zware industrie De Laarberg

GROENLO – Aanstaande dinsdag stelt het college aan de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre voor om het Plan Laarberg 2 goed te keuren. Er komt dan meteen nieuwe ruimte vrij voor meer dan 10 grote industriële bedrijven uit de zwaarste milieucategorie. Deze bedrijven mogen tot 30 meter hoog bouwen. Volgens de Paul Wallerbos van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) is dit bijna net zo hoog als het omstreden koelhuis van Aviko in Steenderen.

OLW heeft vragen gesteld aan de wethouder Frank. Wat is de impact van deze hoogbouw op de omgeving en de bewoners van Groenlo op bijvoorbeeld Het Blik, Brouwhuizen en De Woerd? De wethouder wil echter, ook niet na nogmaals schriftelijk aandringen van OLW, met visualisaties komen.

OLW heeft zelf een visualisatie gemaakt. “Wij schrikken enorm van deze hoogte. Hiermee krijt onze vestingstad een negatieve uitstraling van een zware industriestad. OLW stemt tegen deze onverantwoordelijke beslissing”.

Paul Wallerbos uit de fractie   OOG

OOST GELRE – Raadslid Paul Wallerbos zal met ingang van heden geen deel meer uitmaken van de fractie van OOG (Onafhankelijken Oost Gelre). Dit besluit is na overleg tussen Paul Wallerbos en de OOG-fractie genomen. “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er te veel verschil van mening bestaat over de manier waarop vorm en inhoud moet worden gegeven aan de visie van OOG op korte en lange termijn”, laat Paul weten.

“Met name door deze verschillen is wederzijds besloten om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan maar hebben we ook de intentie uitgesproken om in de toekomst op onderdelen samen te werken zoals ook met de andere partijen”. De OOG-fractie is Paul zeer erkentelijk voor zijn inzet en bewondert zijn dossierkennis. Paul gaat op eigen titel verder in de Raad waarbij de fractie van OOG hem oprecht veel succes wenst.