Bron / auteur: D66 - Oost Gelre

Algemene beschouwingen gemeenteraad Oost Gelre

Algemene beschouwingen gemeenteraad Oost Gelre door starheid coalitiepartijen CDA en VVD een farce.
OOST GELRE – Tijdens de afgelopen algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 5 en 6 november begonnen wij ons betoog met de volgende woorden. De begroting is sluitend. Maar vraag me niet hoe. Op zoveel posten wordt bezuinigd. Ik doe maar een greep hieruit. Verhoging OZB met 8 %, verhogen leges, sluiten Wmo-loket Groenlo, aanpassing minimabeleid, tegemoetkoming ziekenkosten afschaffen voor Wmo,s. Taakstelling SDOA, verlaging subsidie muziekonderwijs, invoering tarief ZOOV-pas van € 50,–  etc. etc.

Deze begroting is de meest niet-sociale begroting van de laatste jaren. De meeste gemeenten in Gelderland hebben financiele problemen, maar het gaat er natuurlijk om welke oplossingen je kiest. Niet altijd ten koste van de financiële zwakken in onze gemeente. De meest kwetsbare mensen in onze gemeente worden door deze begroting het hardst getroffen. Er is geen enkele balans in de begroting om de lasten beter en rechtvaardiger te verdelen.

Los van deze voorgestelde bezuinigen en ombuigingen voor 2020 moet ook nog over het lopende begrotingsjaar 2019 rekening gehouden worden met een negatieve overschrijving van de begroting 2019 van ongeveer 3 miljoen. De financiële consequenties van deze beslissingen bij de begroting van 2020 wordt op de burgers van Oost Gelre via bezuinigen en eventuele verhogingen afgewenteld. Volgens de D66-fractie kan en moet het beter.

Uiteraard kwamen er ook andere belangrijke zaken voorbij.

D66 is van mening dat er in de toekomst iets meer woningen gebouwd kunnen worden. De contingente kunnen naar onze mening worden losgelaten. Er moet natuurlijk wel opgepast worden dat er niet voor leegstand bebouwd gaat worden. Wel flexibel en eventueel tijdelijke bebouwing zou een oplossing kunnen zijn. Onder andere door tiny-houses. Naar onze mening moet iedere kern, groot of klein, haar aandeel toegewezen krijgen. Hierbij moeten we wel opletten dat alle bevolkingsgroepen hierin meedelen. Van jong tot oud. We zitten middenin de duurzame energietransitie. Ook wij streven ernaar om rondom in Oost Gelre 2013 energieneutraal te zijn. De Achterhoekse spaaractie vinden wij een goede regeling. Deze regeling kan er toe bijdragen dat burgers sneller beginnen met verduurzamen van hun woning.

D66 is ervan overtuigd dat in de eerste plaats energiebesparing en innovatie in de komende jaren een veel grotere impact op de verduurzaming zullen hebben dan de Achterhoek o.a vol te plempen met zonneparken en windmolens.

De D66-fractie is verder van mening dat de procedures om tot een mega bio- raffinagemestvergister in de nabijheid Groenlo stopgezet moeten worden. Deze bio-mestvergister levert geen enkele bijdrage aan een verduurzaming van onze leefomgeving. Alleen maar overlast. Tevens hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor het autovrij maken van de Beltrumsestraat. Bij de laatste enquête onder de bevolking van Groenlo was een grote meerderheid voor het autovrij van deze belangrijke winkelstraat.

Tevens wij zijn een groot voorstander van een gericht en duidelijk aanpak van de ondermijning van onze samenleving. Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest om vooral de burgers in het buitengebied van Oost Gelre op de gevaren van ondermijning te wijzen.

Al met al een frustrerende vergadering waar duidelijk bleek dat de meerderheid van de coalitiepartijen CDA en VVD op geen enkele manier ingingen op de goede en concrete voorstellen van de gezamenlijke oppositie. Er was dus geen enkele verbazing dat de gehele oppositie tegen deze begroting heeft gestemd.

Namens de D66-fractie Oost Gelre

  1. van der Meulen   r.vandermeulen@oostgelre.nl     06 – 40 60 61 71

Dit bericht is 568x gezien