CDA fractie komt naar Vragender

OOST GELRE – De raadsleden van het CDA Oost Gelre, vergaderen twee x per maand op de dinsdagavond in het stadhuis van Groenlo. In deze vergaderingen komen de agenda’s aan de orde van de raadscommissie, raadsvergaderingen en actuele onderwerpen. “Wij kunnen ons voorstellen dat het lang niet voor iedereen duidelijk is wat, waar en waarom er zoveel vergaderd moet worden!”.

“Dit willen wij graag veranderen en middels CDA Fractie vergaderingen op locatie, waar wij belangstellenden van harte voor uitnodigen, dit aan u uitleggen. Maar dat niet alleen, wij vragen en geven u de gelegenheid om vooraf aan de vergadering uw persoonlijke of plaatselijke dilemma’s met ons te delen.”

Zoals u weet bestaat Oost Gelre uit twee grote kernen en zes kleine kernen. Binnenkort op dinsdag 31 januari vergaderen wij in Vragender bij Beneman. Indien u daar bij aanwezig wil zijn kan dat. Diverse mogelijkheden van input zijn er mogelijk. Voorafgaand is er een inloop vanaf 19.00 uur waar u met de raadsleden in gesprek kan gaan. Ook is er de mogelijkheid om bespreekpunten of vragen voor de vergadering aan te leveren.

De fractievergadering bestaat uit twee delen, het openbare gedeelte begint 19.30 uur en aansluitend uiterlijk 21.00 uur het besloten gedeelte.

U kunt ons bereiken via mail cdaoostgelre@gmail.com of t.donderwinkel@oostgelre.nl. Nogmaals wijzen wij u er op dat iedereen welkom is dus niet alleen CDA leden!