Home » CDA, ook voor het Waterschap Rijn en IJssel

CDA, ook voor het Waterschap Rijn en IJssel

280

Op 20 maart worden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten ook nieuwe bestuursleden voor het Waterschap Rijn en IJssel gekozen.

Theo Donderwinkel kandidaat

Op 20 maart worden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten ook nieuwe bestuursleden voor het Waterschap Rijn en IJssel gekozen. En ook hier kunt u kiezen voor vertrouwde, deskundige en betrokken CDA kandidaten. Met een jarenlange ervaring als fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Oost Gelre is CDA-kandidaat Theo Donderwinkel bij uitstek in staat om de belangen van de inwoners van de Oost Achterhoek binnen het Waterschap te behartigen. Bij het Waterschap gaat het natuurlijk om veiligheid, maar in de Oost Achterhoek zijn vooral waterkwaliteit (goede waterzuivering en schoon oppervlaktewater) en kwantiteit (afvoer van regenwater, maar ook vasthouden bij droogte) van groot belang.

En ook hier gaat het CDA voor duurzaamheid, betaalbaarheid en samenwerking. Met duurzaamheid streven we naar een permanente beschikbaarheid van voldoende, schoon en veilig water voor iedereen. Op de lange termijn willen we toe naar een gesloten kringloop en naar gebruik van duurzame energie. Dit betekent dat we moeten investeren in innovatieve duurzame technieken om te komen tot energie- en grondstofterugwinning. We moeten ons daarbij richten op lokale en regionale projecten waarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen wordt gezocht. Denk bijvoorbeeld aan biovergisting bij zuiveringsinstallaties, maar ook het loskoppelen van de regenwaterafvoer van het riool waar dit kan.

Theo Donderwinkel wil dat er doelmatig en verantwoord met gemeenschapsgeld wordt omgegaan, lastenverhogingen zijn onwenselijk. Waterschappen moeten zich gaan richten op hun kerntaken. We moeten kunnen uitleggen hoeveel geld waaraan wordt uitgegeven en waarom dat nodig is. Maar ook dienen kosten over het algemeen te worden neergelegd bij de veroorzaker hiervan; solidair zijn betekent ook dat primair de vervuiler betaalt!

Het CDA kiest ook bij het Waterschap voor ‘de samenleving, niet de overheid’. Burgers, boeren en andere bedrijven moeten vanaf het begin worden betrokken bij oplossingen. Samen werken aan duurzame oplossingen; voor goed rioolbeheer, waterkwantiteit en waterkwaliteit Er dient intensief te worden samengewerkt met andere overheden en organisaties. Dit is ook de mening van de CDA statenfractie.  Niet alleen in Nederland, maar ook met onze oosterburen. Ieder vanuit zijn eigen expertise komen we samen tot de beste – en efficiëntste – oplossingen. Wanneer het in Duitsland goedkoper opgelost kan worden, moet het daar gebeuren.

Theo Donderwinkel is met zijn betrokkenheid, ervaring en uitstekende contacten op alle niveaus in de samenleving en de politiek vanuit het CDA als geen ander in staat om die gezamenlijke kracht en kennis de komende periode optimaal te gebruiken en in te zetten voor een goed waterbeheer in onze streek. En dat hij de belangen van de inwoners en natuur uitstekend weet te combineren, ook in internationaal verband, heeft Theo Donderwinkel al bewezen tijdens zijn jarenlange inspanningen binnen de Euregio Nederland Duitsland.

Theo, een mens midden in de samenleving waar de Oost Achterhoek op kan rekenen!

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen