Raad stemt in met verbouwing en uitbreiding gemeentehuis

OOST GELRE- De gemeente Oost Gelre mag het gemeentehuis in Lichtenvoorde verbouwen en uitbreiden. Niet voor 5,3 miljoen euro maar 4,45 miljoen. Het college van B&W kon namelijk instemmen met het amendement van de fracties CDA en OOG. Laatstgenoemden stellen namelijk voor om het raadsbesluit te vervangen door onder andere het krediet van 4,45 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van herhuisvesting. 635.000,- euro zou daarvan kunnen komen uit de bestemmingsreserve groot-onderhoud gemeentelijk gebouwen.

Ook wordt in het amendement voorgesteld het Rabogebouw, de villa en het woonhuis aan de Raadhuisstraat 4, 6 en 9 af te stoten. Het amendement van de fractie CDA en OOG wordt gesteund door D66 en NL.

Ook de fractie van de VVD heeft een amendement ingediend. Hierin kon zich alleen de PvdA in vinden. De VVD stelde voor om de ambtelijke organisatie te huisvesten binnen de muren van het bestaande gemeentehuis. Ook zou de partij graag zien dat de benodigde kredieten gefaseerd beschikbaar worden gesteld. Tevens wil de VVD dat het Rabogebouw, de villa en het woonhuis aan de Raadhuisstraat wordt afgestoten.

De gemeentelijke organisatie werkt nu nog verspreid over drie gebouwen: het gemeentehuis, de voormalige Rabobank en de naastgelegen villa. Om meer werkplekken te creëren wil het college een uitbreiding realiseren op de 2e verdieping, bovenop de zogenoemde ‘banaan’. Tevens wordt het gebouw duurzaam gemaakt.