Raadsverslag CDA Oost Gelre

Vake bu’j te bange!
Tijdens de raadsvergadering van 20 oktober jl. ging het in hoofdzaak over energie. Over het slim verwarmen d.m.v. een stadsverwarmingsnet van o.a. zwembad het Meekenesch in Lichtenvoorde met duurzame energie van de waterzuivering aan de Boschlaan. Het CDA kreeg en krijgt hier heel veel energie van! Omdat het kan! Hier is wel enig lef voor nodig. CDA heeft dat lef, hetgeen helaas van de oppositiepartijen niet gezegd kon worden. Zij veroorzaakten voor o.a. de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief, de stichting EnergieK, een energielek ‘van-heb-ik-jou-daar!’

EnergieK
Toen wij als fractie voor het eerst het raadsvoorstel onder ogen kregen dachten we; dit is bijna te mooi om waar te zijn! Het past zo perfect in onze duurzaamheids doelstellingen, zoals verwoord in het Akkoord van Groenlo, het past zo perfect in ons coalitie akkoord: ‘Op eigen kracht, samen duurzaam vooruit’ en last but not least: het is ook nog eens financieel aantrekkelijk. Het levert zelfs geld op, je zou wel gek zijn wanneer je als raad dit niet omarmt.

Wij hadden als fractie vanaf het begin veel sympathie voor dit initiatief. De neiging kan dan aanwezig zijn om wat minder kritisch te zijn. Maar het CDA heeft altijd een kritische houding, en zo ook over dit raadsvoorstel. Ook wij hebben in de commissie over dit onderwerp veel financieel/technische vragen gesteld. Door het college zijn onze vragen goed en naar tevredenheid beantwoord. Ook de toelichting door de heren Van de Giessen en Hardick van de stichting Energiek was verhelderend. Bevlogen mensen met idealisme en realisme goed in balans. Dergelijke burgerinitiatieven verdienen navolging en onze steun. Een initiatief van onder op. Een initiatief dat ‘slim verbinden’ in praktijk brengt. Een initiatief van kansen zien én in praktijk brengen. Een initiatief dat laat zien dat met duurzaamheid ook gewoon geld te verdienen is. Een initiatief met niet alleen een aantrekkelijk bedrijfseconomisch rendement, maar met ook een fors maatschappelijk rendement.

Risico’s
Het is waar dat een dergelijk stadsverwarmingsnet voor Oost Gelre nieuw is. Natuurlijk zijn er financiële risico’s aan dit project verbonden. Maar wij vinden de business-case inhoudelijk maar ook technische en financieel voldoende robuust. De risico’s zijn door de stichting EnergieK goed in beeld gebracht en aanvaardbaar. De business-case is opgesteld door mensen én bedrijven met verstand van zaken waarin wij vertrouwen hebben. Laten we in deze tijden niet bang zijn voor het onbekende. We zitten immers in een verandering van tijdperk. Een tijdperk waarin we langzaam (veel te langzaam) maar zeker om gaan schakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Met dit initiatief geven we als Oost Gelre het goede voorbeeld, op lokaal niveau. Dat het kan, als de wil en het lef er maar is.

€ 5 ton
De stichting Energiek steekt haar nek uit met dit initiatief. De stichting heeft geen kapitaal maar wel de kennis en kunde om dit project succesvol te laten zijn. De stichting heeft €5 ton nodig om dit project van de grond te krijgen. Deze €5 ton wordt door lagere energiekosten voor de afnemers, zoals het zwembad en de gemeente, snel terug verdiend. Dit project levert €1 ton per jaar aan lagere energiekosten op en 400 ton minder CO2. Wij vinden het logisch dat het stichtingsbestuur van EnergieK persoonlijk geen financieel risico wil lopen met dit project. Daarom heeft zij geen lening maar een schenking van €5 ton van de gemeente gevraagd. En daar viel zo’n beetje de hele oppositie over. Het ging niet meer over de inhoud van het project maar leek het meer op een accountants-onder-onsje waarbij de business-case volledig kapot gerekend werd. De oppositie wilde per se een lening en geen schenking zodat de gemeente de garantie heeft dat die €5 ton terug komt. Maar deze € 5 ton komt terug, door lagere energielasten!! Samen met OOG hebben we met dit raadsvoorstel ingestemd zodat het project doorgaat. De oppositie heeft dus geen vertrouwen in dit burgerinitiatief. Een verkeerd signaal! Want hiermee druk je enthousiasme en energie voor toekomstige kansrijke burgerinitiatieven bij voorbaat de kop in. Doodzonde! Want dat hebben we zo hard nodig om Oost Gelre leefbaar te houden. Hiervoor is politieke lef nodig, vake bu’j te bange!

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282