Sparren met Minister Kamp over “De Kracht van de Achterhoek

Oost Nederland levert een substantiële bijdrage aan de BV Nederland. Zwak punt van de economie in Oost-Nederland is de relatief geringe clusterkracht. De kwaliteit van het woon- en leefklimaat is een belangrijke concurrentiefactor.
Er is maar beperkt sprake van gezamenlijke strategische ambities. De Achterhoeker is bescheiden… maar klopt dat beeld wel? Status ‘Krimpregio’, is dat verstandig? Gaat het om tijdelijke of structurele krimp?”

Theo Hek, voorzitter VVD Achterhoek: “Onder andere bovenstaande ‘quotes’ uit het zojuist verschenen onderzoek “De Kracht van Oost-Nederland”, zullen onderwerp van gesprek zijn tijdens de ontmoeting met Henk Kamp, onze Minister van Economische Zaken op 23 januari a.s. in Haarlo. Het liberale netwerk VVD Achterhoek (gemeenten Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek) nodigt ondernemers maar ook andere actieve Achterhoekers uit om in gesprek te gaan met elkaar, de Minister en lokale en provinciale politici.

Ons netwerk heeft onder andere als doelstelling om ook vanuit de politiek daadkrachtig te handelen om de Achterhoek toekomstbestendig te maken. Daarin zijn wij onderscheidend omdat wij een integrale aanpak voorstaan, gemeente-overschrijdend willen denken en werken en uitstekende contacten hebben met politici en bestuurders op lokaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.”

In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel is een rapport opgesteld waarin de feiten, cijfers en verhalen achter de kracht van Oost-Nederland zijn blootgelegd. Zes gerenommeerde wetenschappers van vier universiteiten hebben hun kennis en nieuwste inzichten gebundeld. Theo Hek: “Door dit rapport wordt ook de status van de Achterhoek in een helder perspectief geplaatst. De uitkomsten zijn voor ons reden om dit Achterhoekse Ondernemersevent te organiseren. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen zich uitgedaagd voelen om ook mee te praten op 23 januari a.s. over de economie, de staat van het bedrijfsleven, de samenwerking, de concurrentiekracht en de kansen voor de Achterhoek. Want een bloeiende economie is goed voor de gehele regio, haar ondernemers én inwoners.”

Opgeven kan via een mail aan: secretaris@achterhoek.vvd.nl (€ 15,- p.p.).