Aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek sterk gedaald

ACHTERHOEK – In april is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek opnieuw gedaald. Eind april waren er minder uitkeringen dan eind maart en ook minder dan een jaar geleden. In bijna alle sectoren is sprake van een daling, vooral in de sectoren detailhandel, overige commerciële dienstverlening en bij uitzendbedrijven.

Aantal WW-uitkeringen in april sterk gedaald in de Achterhoek
In een maand tijd is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met bijna 150 afgenomen tot 3.756 eind april. Dat is een daling van 3,7%. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in deze regio in april ongeveer even sterk als landelijk. Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu ruim duizend WW-uitkeringen minder in de Achterhoek. Dit betekent een daling van 22,2%. Dat is een van de sterkste dalingen in de Gelderse arbeidsmarktregio’s en is ook sterker dan de landelijke daling van 18,1%.

Aantal WW-uitkeringen daalt in de meeste sectoren
In bijna alle sectoren waren er in april minder WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. In de Achterhoek zijn de sterkste dalingen te vinden in de sectoren landbouw(-11%), overige commerciële dienstverlening (-7%), detailhandel (-6%) en bij uitzendbedrijven (-8%). In sommige sectoren is de daling in procenten wel sterk, maar gaat het om kleine aantallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de landbouw, maar inmiddels ook in de bouw.

Ten opzichte van een jaar geleden is zelfs in alle sectoren sprake van een daling in de Achterhoek. Veel sterker dan gemiddeld zijn de dalingen vooral in de bouw, detail- en groothandel, schoonmaak en zorg & welzijn.Bron: UWV district Gelderland Midden en Zuid,