16 april 2024
Home » Regionaal » Aantal WW’ers laag, spanning op de arbeidsmarkt hoog in de Achterhoek

Aantal WW’ers laag, spanning op de arbeidsmarkt hoog in de Achterhoek

177

ACHTERHOEK – Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in mei verder gedaald tot 3.621. Tegelijkertijd neemt het aantal vacatures toe, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt hoog blijft. In de Achterhoek is de arbeidsmarkt krap. Er zijn dus weinig werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures. Dat is gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden.

Steeds minder WW-uitkeringen in de Achterhoek
Eind mei 2019 verstrekte UWV in de Achterhoek 3.621 WW-uitkeringen. Dat zijn er 135 minder dan een maand eerder en ruim duizend minder dan een jaar geleden. Het aantal WW-uitkeringen daalt in de Achterhoek sterker dan gemiddeld in Nederland. Ten opzichte van mei 2018 daalde het aantal uitkeringen in de Achterhoek met 22,3% en landelijk met 16,7%.

Door de daling van het aantal WW-uitkeringen is het WW-percentage van de Achterhoek ook gedaald, tot 2,3%. Dat is duidelijk lager dan het landelijk gemiddelde van 2,7%. Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking.

Spanning stijgt: tegenover elke vacature staan steeds minder werkzoekenden
Het afnemende aantal WW-uitkeringen en het lage WW-percentage passen in het beeld van een krappe arbeidsmarkt in de Achterhoek. Wanneer het aantal vacatures groeit en het aantal werkzoekenden afneemt, stijgt de spanning op de arbeidsmarkt. Tegenover elke vacature staan steeds minder mensen die werk zoeken. Dit betekent dat veel werkgevers moeilijker aan geschikt personeel kunnen komen en dat de kans op werk voor werkzoekenden over het algemeen toeneemt.