Home » Regionaal » Achterhoek minder mensen in de WW

Achterhoek minder mensen in de WW

210

ACHTERHOEK – Eind juni 2018 telde de Achterhoek 4.387 WW-uitkeringen. Dat waren er 272 minder dan eind mei, wat een daling betekent van 5,8%. Dat is een sterkere daling dan de 4,3% landelijk. Ten opzichte van een jaar geleden was de daling in de Achterhoek 26,2%. Ook dat is gunstiger dan landelijk. De WW daalt vooral doordat er minder nieuwe WW-uitkeringen bijkomen.

Gunstige arbeidsmarkt blijkt uit lagere instroom in de WW
De daling van de WW is vooral het gevolg van het feit dat minder mensen een beroep moeten doen op de WW. In de eerste helft van 2018 kende UWV in de Achterhoek 2.246 nieuwe WW-uitkeringen toe. In de eerste helft van 2017 waren dat er nog 3.003. Dat betekent dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de eerste helft van 2018 een kwart lager was dan in de eerste helft van 2017.

Aantal werkhervattingen vanuit de WW blijft op peil
Terwijl er dus minder mensen een beroep op de WW moesten doen, slaagden er tegelijkertijd veel mensen in om vanuit de WW weer aan het werk te gaan.

Van de 2.956 uitkeringen die in de eerst helft van 2018 in de Achterhoek werden beëindigd, was dat in 1.239 van de gevallen omdat iemand weer volledig aan het werk was gegaan. Dat is 42% van alle beëindigde WW-uitkeringen. In de eerste helft van vorig jaar stopten 4.026 WW-uitkeringen omdat de betrokken persoon weer aan het werk was gegaan. Dat was 40% van de WW-uitkeringen die in de eerst helft van 2017 werden beëindigd.

Gedeeltelijke werkhervattingen zijn hier niet meegeteld. Dat zijn de situaties dat mensen wel weer aan het werk zijn, maar aanvullend nog WW ontvangen.

Verder werden in de eerste helft van 2018 nog eens 201 WW-uitkeringen beëindigd omdat inkomstenformulieren niet meer werden ingevuld. Dat gebeurt vaak wanneer iemand weer volledig aan het werk is en niet langer aanspraak op WW maakt.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen