Achterhoek pakt dalende lijn WW weer op

Het aantal WW-uitkeringen daalde in februari in de Achterhoek tot 5.074 uitkeringen. Daarmee wordt de dalende lijn weer opgepakt, na de stijging in januari. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek ruim een kwart lager. Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek daalde sterker dan het landelijk gemiddelde.

Structurele daling sterker dan stijging door seizoen
Eind februari 2018 telde de Achterhoek 5.074 WW-uitkeringen. Dat zijn er 95 minder dan eind januari en betekent een daling van 1,8%. Daarmee is het aantal uitkeringen weer terug op het lage niveau van eind 2017. De daling van de WW door de aanhoudende economische groei is nu sterker dan de gebruikelijke stijging in de winter. Uit de stand van de WW van eind maart zal blijken in hoeverre de structurele daling van de WW in de Achterhoek verder doorzet.

Ook weer minder WW-uitkeringen in zorg & welzijn
Vergeleken met een jaar geleden – dus over alle seizoenen heen – is het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren gedaald, met uitzondering van banken en verzekeraars. Het totaal aantal uitkeringen daalde in de Achterhoek met 27%, tegen 21% landelijk. De grootste dalingen deden zich voor in de industrie, de bouw en bij uitzendbedrijven. Opvallend is dat inmiddels ook in zorg & welzijn het aantal WW-uitkeringen weer sterk afneemt. De voormalige banenmotor is opnieuw op gang gekomen. Daardoor groeien ook de personeelstekorten in deze sector.

WerkgeversServicepunt Achterhoek is volop bezig met het werven van mensen die in de zorg willen en kunnen werken. Zo bieden zij in een leerwerkroute, samen met twee zorgorganisaties, BBL plekken in de zorg aan werkzoekenden. Daarnaast wordt in het Overleg Planvorming Zorg regio Achterhoek samengewerkt om op de langere termijn extra opleidingsplekken bij werkgevers te realiseren.