Akkoord over overgang SW’ers naar gemeenten Oostelijke Achterhoek

Leden van vakbonden FNV en CNV hebben unaniem voor de afspraken gestemd die met de gemeenten uit de Oostelijke Achterhoek zijn gemaakt over de overgang van de medewerkers uit de sociale werkvoorziening (SW) naar de desbetreffende gemeenten. Deze afspraken moesten worden gemaakt na het besluit van de gemeenten om met SW-bedrijf Hameland te stoppen. Bij de afspraken zijn ook de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en collega SW-bedrijf SWB betrokken. De afspraken gelden voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre en Haaksbergen.

FNV-bestuurder Paul Lempens: ‘Wij waren het niet eens met de ontmanteling van Hameland. Wij hebben ook onze twijfels over de uitvoering door de gemeenten en SDOA. Daarom hebben wij deze stevige afspraken gemaakt. Wij zullen met onze leden de naleving goed in de gaten houden, met de overeenkomst in de hand.’

Afgestemd op werknemers
De gemaakte afspraken leggen de nadruk op de kwaliteit van werk en ze houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de werknemers. In de nieuwe situatie moeten de gemeenten nog steeds het beste uit de SW-medewerkers halen en investeren in hun ontwikkeling. Werknemers krijgen geen ontslag en blijven vallen onder de cao van de sociale werkvoorziening.

Hameland stopt per 2017
Per 2017 stoppen de gemeenten in de Oostelijke Achterhoek met de samenwerking in SW-bedrijf Hameland. Werknemers met een vast contract, die vallen onder de sociale werkvoorziening, gaan dan over naar de gemeenten. SW’ers uit Haaksbergen gaan over naar SW-bedrijf SWB in Hengelo. De begeleiding van gedetacheerden gaat over naar de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Gemeenten besluiten op een later moment over de werknemers die beschut binnen werken op de locatie in Lichtenvoorde. Ook bij deze besluitvorming worden  de bonden betrokken. Voor de mensen met een tijdelijk dienstverband wordt het beleid van de gemeenten niet gewijzigd.