Alzheimer café Zutphen


ZUTPHEN – Het eerste Alzheimer Café in 2015 staat in het teken van informatie over dementie. In de presentatie komen alle facetten met betrekking tot dementie aan de orde. O.a. wat is dementie, wat zijn de gevolgen van de ziekte, wat betekent het voor de patiënt en wat voor de mantelzorger. Eén van de voorlichters van onze afdeling van Alzheimer Nederland zal de presentatie verzorgen waarbij er natuurlijk veel gelegenheid is om uw vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.
Mensen die lijden aan dementie, hun naasten en andere belangstellenden zijn hartelijk welkom op woensdag 21 januari, in “De Coehoorn” van de Lunette bij Sutfene, Coehoornsingel 3 in Zutphen. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, het programma begint om 19.30 uur.

Er zijn geen kosten verbonden aan een bezoek aan het Alzheimer Café.

Voor meer informatie kunt u bellen met onze Alzheimer telefoon: 06 46540141. Schroom niet om met uw vragen te komen!

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Dit Alzheimer café is elke derde woensdagavond van de maand en heeft elke maand een ander thema. Tijdens deze bijeenkomst is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen met elkaar in gesprek te gaan. De toegang is gratis net als het eerste kopje koffie / thee. Aanmelden is niet nodig.

Het programma ziet er als volgt uit;
19.00 uur Welkom met koffie en thee 19.30 uur Presentatie
20.00 uur Pauze 20.30 uur Gelegenheid tot stellen van vragen en discussie 21.00 uur Informeel samenzijn

Voor meer informatie 06 46540141 of www.alzheimer-nederland.nl/zutphen. U kunt ons ook volgen op ons community-Facebook: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Vorden. Twitter:AlzheimerZutphe