Archeologisch onderzoek naar havezate Harreveld

HEELWEG – Godfried Nijs verzorgt op donderdag 2 maart een lezing over historisch- archeologisch onderzoek naar havezate Harreveld. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten – Dinxperlo – Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij De Radstake in Heelweg. Toegang is gratis.

Eind 1991 werd duidelijk dat ‘het internaat’, een beeldbepalend gebouw midden in Harreveld, gesloopt zou gaan worden. Reden genoeg voor de net opgerichte Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde om contact op te nemen en te informeren naar de mogelijkheden van archeologisch onderzoek. Ergens binnen de grachten moest eens de havezate Harreveld te vinden zijn geweest. Over de exacte ligging, of hoe het kasteeltje er uit had gezien was eigenlijk niets bekend.

Alle medewerking werd ons door de Stichting Frentrop, de grondeigenaar, toegezegd. Als snel bleek dat deze klus de nog jonge archeologische werkgroep boven het hoofd dreigde te groeien. Dus werd al snel de hulp ingeroepen van zusterverenigingen uit de omgeving. Zo hebben illustere ADW-leden hun sporen in de Harreveldse modder verdiend en nagelaten. Ook werd dankbaar gebruik gemaakt van hun archeologische ervaring en expertise.

We vonden de resten van de havezate. Onderzoek in de archieven bracht de bewoners in beeld. De muurresten, beschoeiingen, brugpalen en de vele vondsten uit de gracht gaven zicht op de havezate maar ook op het dagelijks leven op het kasteeltje. Dit beeld werd verder gecomplementeerd door onderzoek naar zaden en botmateriaal. Een totale verrassing was het aantreffen van bewerkt vuursteen. Die ontdekking wierp de geschiedenis van de plek die we aan het onderzoeken waren ineens 10.000 jaar terug.

De vondsten uit de bodem en in het archief resulteerde in twee publicaties, te weten ‘Harreveld doorgrond’ (1994) en ‘Opnieuw de grond in’ (1999). Op deze manier werd voor het eerst een uitgebreid Achterhoeks vondstcomplex gedocumenteerd en vastgelegd.

Tijdens de lezing wordt duidelijk hoe het beeld van dit verdwenen kasteeltje aan de hand van wat we in de bodem en in het archief vonden, langzamerhand steeds completer werd.

Godfried Nijs, werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs, is sinds 1983 als amateur archeoloog geïnteresseerd in de vooral plaatselijke geschiedenis. Hij richtte in maart 1990 de Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde op, als onderdeel van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde.

Naast de havezate Harreveld werd door de AWL ook onderzoek gedaan naar de havezate Tongerlo, de grachtenloop om de nederzetting Lichtenvoorde en werden de resten gevonden van de 15e eeuwse kapel. Recentelijk werd er onderzoek gedaan naar de fundering van het kasteel van Lichtenvoorde. Dit laatste onderzoek loopt nog.