Boswerkzaamheden op landgoederen


De winterperiode is de tijd waarin het jaarlijkse onderhoud aan diverse bospercelen plaatsvindt. Dit jaar gaat Natuurmonumenten aan de slag op de landgoederen ’t Waliën, gelegen in gemeente Zutphen, en Beekvliet, gelegen in de gemeente Lochem en Borculo. De boswerkzaamheden bestaan uit dunningen en het afzetten van hakhout. Ook worden lanen gesnoeid.

Onderhoud voor diverse natuur
Onderhoud aan bos is nodig om bomen ruimte te geven beter uit te groeien, om een betere en gevarieerde ondergroei te krijgen waar diverse dieren en planten van profiteren en vanwege veiligheid. Door onderhoud te plegen, vooral aan voormalige productiebossen, creëren we natuur met een grotere verscheidenheid aan planten en dieren.

Hakhout
Het werk start op landgoed ’t Waliën. Hier werken we verder aan het omvormen van een laan met Amerikaanse eiken naar een Douglaslaan. Volgens boswachter Bart Jansen “het mooiste laantje van ’t Waliën die vele bezoekers inspireert”. Verder worden diverse percelen met grove den en fijnspar gedund. Dit betekent dat een deel van de bomen wordt weggehaald ten gunste van andere bomen.

In januari starten de werkzaamheden op Beekvliet. Hier kappen we een perceel populieren aan de Borculoseweg weg en planten essen en elzen terug. Deze bomen worden om de 20 jaar kort afgezaagd, waarna ze weer kunnen uitlopen. Hiermee wordt het voormalige hakhout beheer weer uitgevoerd.