Home » Regionaal » Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek gaat verder na 2016

Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek gaat verder na 2016

200

Het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2014-2016 krijgt een vervolg. De 9 deelnemende gemeenten hebben in overleg met de provincie Gelderland nieuwe afspraken gemaakt voor de periode 2017-2020.

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg op 23 juni 2016 in de DRU-cultuurfabriek in Ulft is de zogenaamde “routekaart” besproken die gaat leiden tot een nieuw pact. Die routekaart is gemaakt door een kopgroep van de gemeenten Berkelland, Doesburg en Oude IJsselstreek, met ondersteuning van Cultuurmij Oost en bureau Mazzel. In de routekaart zijn de basisvoorwaarden opgenomen om te komen tot een nieuw pact. De gemeenten en provincie hebben unaniem besloten dat ze op dit gebied verder willen met samenwerking in de Achterhoek en doen dat graag middels het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek.

De missie voor de komende jaren is het versterken van de culturele identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek, met als dragers kunst, cultuur en erfgoed.

Het doel is om verbindingen te versterken tussen kunst, cultuur en erfgoed in regioversterkende, kwalitatieve en bovenlokale projecten. Daarnaast zet men in op het bevorderen van toerisme en recreatie rondom cultureel erfgoed. En speerpunt is om de eigen omgeving beter beleefbaar te maken voor de inwoners van de Achterhoek en de bezoekers van de Achterhoek.

In de praktijk betekent dit dat de komende 4 jaren projecten worden ontwikkeld die vallen onder de thema’s Toerisme, Educatie en Participatie.

Uitgangspunt is om projecten, ervaringen maar vooral de uitvoerders van projecten uit het huidige pact mee te nemen en zo te zorgen voor kwaliteit, continuering en borging.

Gemeenten en provincie pakken het traject nu verder op met Cultuurmij Oost met als doel op 1 januari 2017 te starten met het nieuwe pact. De deelnemende gemeenten zijn: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen