Daling WW-uitkeringen Achterhoek sterker dan verwacht

ACHTERHOEK – Aan het eind van 2018 telde de Achterhoek 3.795 WW-uitkeringen. Dat is een kwart minder dan aan het begin van dat jaar. Die daling was sterker dan het landelijk gemiddelde en ook sterker dan eerder in het jaar werd verwacht. In alle sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen in 2018. Die afname was het sterkst in de sectoren bouw, handel, horeca en bij uitzendbedrijven.

Gestage daling aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek
Vanaf het begin van 2018 nam het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek elke maand verder af. Eind 2018 waren er in de Achterhoek 3.795 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1.267 minder dan een jaar eerder en betekent een daling van 25%. In de prognose van juni 2018 ging UWV al uit van een flinke afname (-16%), maar de feitelijke daling is nog sterker dan verwacht en is ook beduidend sterker dan landelijk (-20,4%).

In diezelfde prognose wordt voor 2019 in de Achterhoek een verdere daling voorzien tot 3.500 WW-uitkeringen. Gezien de huidige ontwikkelingen wordt die verwachting ruimschoots gehaald. Eind mei 2019 komt UWV met nieuwe prognoses.

Minder WW-uitkeringen in alle sectoren
Over heel 2018 gezien daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek in alle sectoren. Alleen in de landbouw bleef het aantal nagenoeg gelijk. De sterkste dalingen deden zich voor in de sectoren bouw, handel, horeca en bij uitzendbedrijven. In de bouw halveerde het aantal WW-uitkeringen bijna. Door de sterk toegenomen bedrijvigheid in 2018 zijn de personeelstekorten toegenomen.