Evensong in de Jacobskerk

WINTERSWIJK – Zondagavond 4 oktober is er om 19.00 uur onder het motto Musica Jacobi weer een evensong in de Jacobskerk te Winterswijk. Psalmen, liederen, lezingen, gebeden en muziek krijgen hierin een vanzelfsprekende plek. Componisten zetten al eeuwenlang de vaste gebedsteksten van de Anglicaanse evensong op muziek. Verder zijn het psalmen, liederen en muziek die de toon zetten.

De architectuur, akoestiek en orgel van de eeuwenoude Jacobskerk lenen zich bijzonder goed voor deze Anglicaanse liturgie en kerkmuziek.

Speciaal accent in deze evensong is de naamdag van Franciscus van Assisi. Zo wordt de schepping bezongen in “For the beauty of the earth” van John Rutter en klinkt het Benedictus van Karl Jenkins.

Medewerking wordt verder verleend door de Jacobscantorij, organist Janieke Mollenhorst, lector Henk Vis en cantor Wim Ruessink. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.