16 april 2024
Home » Regionaal » Geslaagd mini-congres historische boerderijen Achterhoek

Geslaagd mini-congres historische boerderijen Achterhoek

196

WINTERSWIJK – Er is behoefte aan een boerderijenstichting in de Achterhoek, zo bleek uit het verkennende mini-congres dat op 21 juni werd gehouden in het Keunenhuis in Winterswijk, waarbij de aanwezigen zich bogen over de vraag ‘stel er komt een boerderijenstichting, met welke opgaven moet deze stichting zich dan gaan bezighouden?’

Het congres werd georganiseerd door Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) in samenwerking met LEADER Achterhoek. Met 60 aanwezigen, zowel boerderij-eigenaren als overig betrokkenen, was de opkomst groot. Jolanda Kemna, coördinator van LEADER Achterhoek, gaf uitleg over de mogelijkheden van LEADER subsidie voor projecten die de leefbaarheid in de Achterhoek verbeteren. “Er zijn fantastische boerderijen in de Achterhoek, die beeldbepalend zijn voor het gebied en die behouden moeten blijven,” aldus Kemna. Aangezien het niet mogelijk is om als individu aanspraak te maken op subsidie, maar wel als collectief, ondersteunde LEADER deze bijeenkomst die boerderij-eigenaren en stakeholders bijeen brengt.

Inspiratie
Het programma van het mini-congres bevatte zowel verkennende elementen als inspirerende onderdelen. Zo inspireerde ‘no waste’-kok Nel Schellekens, die haar culinaire proeftuin kortgeleden in het Keunenhuis vestigde, door te vertellen hoe het proces verliep waardoor ze haar bedrijf in deze boerderij van Natuurmonumenten kon vestigen. “Mijn hart klopt Achterhoeks,” legt Schellekens uit, “wij willen dat de Achterhoek een economisch sterke streek is. Daarvoor werken we graag in gezamenlijkheid met andere ondernemers uit de omgeving.”

De economische boerderij
Ger Harmsen, Achterhoeker en boer, vertelde over het leven van de Achterhoekse boer in voorgaande generaties en over de waarde van de boerderij voor een gebied. Hij benadrukte de economische aspecten van het boerenbedrijf en ging in op het belang van noaberschap – óok tijdens de oogst, waarbij buren komen helpen in ruil voor een borreltje na afloop. Harmsen vindt dat er flexibeler moet worden omgegaan met herbestemming van historische boerderijen. “Er moet meer mogelijk zijn, deelbewoning, zorgboerderijen, et cetera.” Daarnaast gaf Harmsen aan dat een boerderij die geen status als gemeentelijk of Rijksmonument heeft, naar zijn mening te makkelijk kan worden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens hem is dit een gemiste kans om agrarisch erfgoed te behouden.

Taken stichting
De tweede helft van het programma was bestemd voor de bezoekers van het congres. Gekeken werd wat de verbindende behoeften zijn die kunnen bijdragen aan het oprichten van een boerderijenstichting. Ewoud van Arkel, bestuurslid van AEN, vroeg de aanwezigen om na te denken over de verkennende vraag: ‘wat moet een boerderijenstichting doen?’ De verschillende taken die door de deelnemers geformuleerd werden, konden worden samengevat als het optreden als belangenbehartiger (intermediair), het zijn van kennisplatform (adviseren/inventariseren/good practice) en het verbinden van belanghebbenden. Vooral taken als intermediair naar de overheid, het verzamelen en beschikbaar stellen van documentatie/historisch materiaal, het inventariseren van bouwontwikkelingen zoals het verwijderen van asbest en het aanbrengen van zonnepanelen, en het praktisch onderhoud van boerderijen (wegwijs maken), werden vaak gehoord. Met deze geslaagde bijeenkomst zijn de voorwaarden geschapen om een boerderijenstichting voor de Achterhoek op te zetten. Wie mee wil doen kan zich aanmelden.

Meer informatie: 
www.leaderachterhoek.nl – Jolanda Kemna – 06-13443166 of jolandakemna@leaderachterhoek.nl
www.agrarischerfgoed.nl – Ewoud van Arkel – 06-53170798 of ewoudvanarkel@agrarischerfgoed.nl