Gezondheid van jongeren: het gaat goed, maar kan nog beter!

Dit blijkt uit onderzoek van de GGD onder meer dan 15.000 leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Veel middelbare scholieren ervaren een (zeer) goede gezondheid. Het aantal middelbare scholieren dat wel eens alcohol heeft gedronken of heeft gerookt, is sinds 2011 aanzienlijk gedaald. Toch heeft nog 45% van de middelbare scholieren wel eens alcohol gedronken. Ook ziet de GGD dat jongeren onvoldoende bewegen en onvoldoende groente en fruit eten. De GGD adviseert daarom gezond gedrag blijvend te stimuleren.

Daling alcoholgebruik

Het percentage scholieren dat wel eens alcohol heeft gedronken is vanaf 2007 gedaald van 65% naar 51% in 2011 en nu naar 45% in 2015. In de vier weken voorafgaand aan het onderzoek is 13% van de scholieren wel eens dronken of aangeschoten geweest. In 2011 was dit nog 18 procent. Het regionale en landelijke alcoholmatigingsbeleid lijkt duidelijk effect te hebben. Toch zouden jongeren beter helemaal geen alcohol kunnen drinken.

Minder jongeren roken

In 2015 heeft 26% van de middelbare scholieren ooit gerookt. Dat is 10% minder dan in 2011. Dat is een gunstige ontwikkeling. Toch maakt de GGD zich zorgen dat een kwart van de jongeren nog steeds rookt. Roken is nog steeds de belangrijkste risicofactor voor ziekte en sterfte. Van de scholieren rookt 5% dagelijks.

1 op de 9 jongeren wordt gepest op school
Vandaag, op de landelijke Dag tegen Pesten, zijn de landelijke cijfers over pesten gepresenteerd. Bijna 11% van de jongeren op het voorgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Daarnaast geeft nog eens ruim 5% van de jongeren aan dat zij in de afgelopen drie maanden slachtoffer geweest zijn van cyberpesten. Deze percentages gelden ook voor Noord- en Oost-Gelderland.

Onderwerpen
Naast alcohol, roken en pesten kwamen veel onderwerpen in het onderzoek aan bod: lichamelijke en psychische gezondheid, gehoorschade, voeding, beweging, drugsgebruik, seksualiteit, school, social media, relatie met de ouders en gezinssituatie en (risico op) overbelasting. De belangrijkste resultaten staan in het e-magazine ‘Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Noord- en Oost-Gelderland’. Gemeenten gebruiken deze resultaten om de gezondheid en het welzijn van jongeren te bevorderen.

Gezondheidsmonitor Jeugd
GGD Noord- en Oost-Gelderland verzamelde deze gegevens eind 2015 met E-MOVO (Elektronische Monitor en Voorlichting). Jongeren vulden op school een internetvragenlijst in. Bijna alle scholen in de regio werkten mee aan E-MOVO. In 2015 is dit onderzoek naar leefstijl en gezondheid, de zogenaamde Gezondheidsmonitor Jeugd, voor het eerst landelijk gelijktijdig uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland onder 100.000 jongeren.

Onderzoeksresultaten
De belangrijkste onderzoeksresultaten voor de regio Noord- en Oost-Gelderland staan in het e-magazine ´Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Noord- en Oost-Gelderland´.
Meer informatie is te vinden via www.kvnog.nl, onder Factsheets en Cijfers.