Home » Regionaal » Hackfortse zomerlindes terug geplant

VORDEN – Eind oktober zal op Hackfort achter in het wandelbos nabij de gele route, een stuk met naaldhout plaatsmaken voor zomerlinde. Heel bijzonder is dat deze lindes van autochtoon materiaal afkomstig zijn. De boswachter heeft de bomen opgekweekt van zaad dat gewonnen is van enkele nog aanwezige zomerlindes op Hackfort. Deze boomsoorten hebben een goede bladvertering, waarvan voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, sleutelbloem en primula profiteren. Daarnaast gaat Natuurmonumenten zoete kers en hazelaar aanplanten. Deze werkzaamheden vinden plaats als onderdeel van het project Baakse Beek Veengoot.

Oorspronkelijk
Het perceeltje dat wordt kaalgemaakt is pas rond 1950 met fijnspar aangeplant. Lindes passen hier beter. Hun afgevallen blad verteert goed, waar voorjaarsbloeiers, zoals bosanemoon, sleutelbloem en primula, van profiteren. Op een ander stuk gaat Natuurmonumenten het voormalige hakhoutbeheer toepassen, zoals dit in het verleden werd uitgevoerd door de toenmalige bewoners van het landgoed. De eiken worden van het perceel verwijderd. Daarna volgt de aanplant van zoete kers, hazelaar, elsen en essen. En ook dat is goed voor de voorjaarsbloeiers, waar Hackfort zo bekend om staat. Vanaf het bruggetje krijgt de bezoeker dan bovendien een prachtig uitzicht op een natuurlijker oever van de Baakse Beek.

Natuurlijker inrichting
Ook andere gronden op Hackfort worden in het kader van het Baakse Beek Veengoot project natuurlijker ingericht. Plaatselijk wordt het maaiveld ontgraven, wordt een kade verlegd en worden de laag gelegen gronden in de winter en het voorjaar natter. En dat is goed nieuws voor landgoed Hackfort, dat – net als veel andere landgoederen in deze streek – kampt met behoorlijke verdroging. Deze werkzaamheden worden in opdracht van Natuurmonumenten, provincie Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel uitgevoerd. Kansen om de natuur- en waterbeleving te vergroten worden zo mogelijk benut.

Boswerkzaamheden
Het afgelopen jaar hebben er veel reguliere boswerkzaamheden plaatsgevonden op Hackfort. Dit was nodig vanwege achterstallig onderhoud. Onderhoud is nodig vanwege veiligheid, om bomen een kans te geven beter uit te groeien en om een betere en gevarieerde ondergroei te krijgen waar diverse dieren en planten van profiteren.