Hoogspanningsmasten drie meter de lucht


Rijkswaterstaat gaat de N18 tussen Varsseveld en Enschede vernieuwen. In verband hiermee past TenneT de 110 kV-hoogspanningsverbindingen Goor-Haaksbergen en Haaksbergen-Eibergen aan. In beide verbindingen wordt één mast met circa drie meter verhoogd.

De huidige drukke en onveilige N18 loopt onder andere door de bebouwde kom van Eibergen en Haaksbergen. Dat levert problemen op voor de verkeersveiligheid en de leefomgeving. De nieuwe N18 gaat om Eibergen en Haaksbergen heen. Het verkeer in de bebouwde kom neemt daardoor aanzienlijk af. De bereikbaarheid van de regio neemt juist toe, wat ten goede komt aan de economische ontwikkeling.

Veiligheid voorop
De nieuwe N18 kruist de 110 kV-hoogspanningsverbindingen Goor-Haaksbergen en Haaksbergen-Eibergen. Deze hangen in de huidige situatie op een veilige hoogte. Omdat door de nieuwe N18 een verhoogd maaiveld ontstaat, moeten de twee hoogspanningsverbindingen van TenneT worden verhoogd. Dat gebeurt door in beide verbindingen één mast met circa drie meter op te krikken, zodat de geleiders (de hoogspanningslijnen) ook na het verleggen en reconstrueren van de N18 op veilige hoogte hangen.

De werkzaamheden
De werkzaamheden starten met het inrichten van het werkterrein rond de te verhogen masten. Hierna wordt de fundering van de masten aangepast en worden de voorbereidingen getroffen om de masten te verhogen. Met een telekraan wordt de mast opgehesen en vervolgens wordt een verhoogd onderstuk geplaatst. Hierna wordt de mast teruggeplaatst op het onderstuk. Het verhogen van de masten duurt circa twee dagen, de totale werkzaamheden nemen enkele weken in beslag.

De werkzaamheden beginnen maandag 18 november