‘Informatieplicht is juist een kans voor bedrijven’

Uitstel is geen optie meer. Ondernemers zijn verplicht om op korte termijn in het eLoket van RVO.nl aan te geven welke energiebesparende maatregelen ze gaan treffen of al hebben uitgevoerd. Het betreft bedrijven met een energieverbruik van minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas. De rapportage moest eigenlijk al vóór 1 juli 2019 digitaal zijn ingediend bij het eLoket. Haast is dus geboden. Geef je hier geen gehoor aan, dan loop je het risico op sancties.

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet Milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin staat dat bedrijven bij een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Het dient te worden vastgelegd in de vorm van een digitale rapportage. De ervaring leert dat nog (lang) niet alle bedrijven hier werk van hebben gemaakt. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) moet de wet handhaven. Het heeft hiervoor drie toezichthouders in dienst, het zijn Gerrit Hakken, Marcel Wansink en Michel ten Elsen. Vanaf de zomer van 2018 zijn ze bezig om bedrijven in acht Achterhoekse gemeenten en Zutphen en Lochem actief te benaderen. Dat is in het belang van de ondernemers zelf. “Het is een kans voor bedrijven. Door met energiebesparing aan de slag te gaan, verdien je geld. Aan de andere kant moet je er gewoon aan voldoen. Je kunt het dan maar beter op tijd goed voor elkaar hebben.” De toezichthouders nemen telefonisch contact op met bedrijven en verzoeken om hun energiegegevens van de afgelopen drie jaar aan te leveren. Blijf je onder het vastgestelde verbruik van 50.000 kWh aan elektriciteit, dan ben je klaar. Kom je erboven, dan komen wij als toezichthouders op bezoek om een plan van aanpak door te nemen. Maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend dienen uitgevoerd te worden. Dat kan in relatieve vrijheid, je bepaalt zelf grotendeels het tempo.” De meeste ondernemers zijn van goede wil en staan er positief tegenover. Zeker als de voordelen duidelijk worden. Daar wijzen we ze ook op, in die zin voelen we ons meer adviseur dan toezichthouder.” Niet iedere ondernemer is zich bewust van welke mogelijkheden er zijn om op kosten te besparen of om energie op te wekken. Als ze erop worden geattendeerd, valt het kwartje meestal wel. “Het is ook een eigen belang, de ondernemer verdient er gewoon geld mee.” Feitelijk moesten ondernemers vóór 1 juli de gegevens bij eLoket van RVO.nl rapporteren. Na 1 juli komt handhaving in beeld. Ondernemers die de informatieplicht hebben genegeerd, worden gecontroleerd en bezocht. “Daarna moeten ze snel in actie komen. Gebeurt dat uiteindelijk nog steeds niet, dan kan er aan het eind van de rit een dwangsom worden opgelegd. Het gaat om een sanctie in de vorm van een geldboete. En moet er alsnog een plan van aanpak komen. Wil je een dergelijk scenario voorkomen, kom dan nu in beweging is het dringende advies.”

Om het voor ondernemers makkelijker te maken is er de Erkende Maatregelenlijst opgesteld. Deze EML is onderverdeeld in 19 bedrijfstakken en biedt houvast voor het betreffende onderneming. Zie hiervoor: https://wattjemoetweten.nl/overzicht-erkende-maatregelenlijsten/

Daarnaast kun je een kosteloze energiescan laten uitvoeren door de deskundigen van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). “Daar werken we nauw mee samen. Bedrijven die meedoen met het AOD-project nemen hun verantwoordelijkheid en voldoen aan de eisen. Daarmee is de kous wat ons betreft af, wij laten ze dan verder met rust. We attenderen ondernemers ook op die energiescan, die is afgestemd op de informatieplicht om het gemakkelijk te maken.” Zie hiervoor: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ODA, mail: energie@odachterhoek.nl of met AOD, mail: info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl www.achterhoekonderneemtduurzaam.nlBron: AOD
Foto: PR


Geef een reactie.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.