Home » Regionaal » Inwonerpanel Achterhoek Spreekt van start

Inwonerpanel Achterhoek Spreekt van start

223

Vandaag gaat het nieuwe inwonerpanel voor de Achterhoek van start onder de naam Achterhoek Spreekt. Inwoners en ondernemers in de Achterhoek kunnen twee keer per jaar meedoen aan een onderzoek en zo laten weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze regio.

Sinds september 2018 werken Achterhoekse ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden samen in de Achterhoek Board, Achterhoek Raad en zes Achterhoek Thematafels. Om ook de mening en ideeën van de inwoners en ondernemers in de Achterhoek mee te kunnen nemen, is er het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Iedereen vanaf 16 jaar die woont en/of werkt in de Achterhoek kan meedoen. In de onderzoeken komen allerlei onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de Achterhoek; van goed wonen en werken, tot zorg en onderwijs, verkeer en vervoer, een duurzame toekomst en samenleven.

Hoe werkt het?
Via www.achterhoekspreekt.nl kan iedereen die mee wil doen gemakkelijk (en kosteloos) een profiel aanmaken. Als het profiel is aangemaakt krijgen de nieuwe panelleden zo’n twee keer per jaar een vragenlijst toegestuurd per e-mail. Als inwoners liever via schriftelijke vragenlijsten meedoen, dan kan het adres worden doorgeven via telefoonnummer (0575) 760 227. Bij ieder onderzoek ontvangen zij vervolgens een vragenlijst per post die kosteloos kan worden teruggestuurd. Per keer kunnen de deelnemers zelf bepalen of ze meedoen aan het onderzoek. Panelleden ontvangen na afloop altijd informatie over de belangrijkste uitkomsten en wat er met de inbreng wordt gedaan.

Eerste onderzoek meteen van start
Het eerste onderzoek gaat meteen van start. Dat betekent dat iedereen die zich nu aanmeldt, binnen enkele dagen de uitnodiging krijgt mee te doen. Het eerste onderzoek gaat over wat inwoners belangrijk vinden voor de Achterhoek. Wat zijn de prioriteiten voor onze regio?

De Achterhoek is een economisch sterke en innovatieve regio. Ontwikkelingen zoals vergrijzing en een dalende beroepsbevolking hebben echter consequenties voor zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. Tegelijk zijn er opgaven op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. Om de Achterhoek sterk te houden werken overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen in de Achterhoek Raad, Achterhoek Board en zes Achterhoek Thematafels. Voor de toekomst van onze regio.