19 mei 2024
Home » Regionaal » IVN thema-avond: invasieve exoten

WINTERSWIJK – In het kader van de week van de invasieve exoten organiseert IVN-Oost-Achterhoek op woensdag 21 juni 2017 de thema-avond: invasieve exoten.

Plaats: in de Zonnebrinkkerk te Winterswijk (Zonnebrink 61 7101NB Winterswijk).
Begintijd: 20:00 – 22:00uur
Toegangsprijs incl. één consumtie: €5,00 – leden/donateurs €3,00.

Exoten zijn planten en dieren die hier in Nederland niet van nature voorkomen. Zij zijn óf op eigen kracht óf, onbedoeld, door reizigers hierheen gebracht en hebben zich hier definitief gevestigd.

Sommige soorten hebben zich netjes aangepast, maar vele andere soorten dreigen de bestaande planten en dieren te verdringen. Deze invasieve soorten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn: voor de natuur, het waterbeheer, de land- en tuinbouw, de energievoorziening, de gezondheid of de economie.

Het is daarom belangrijk om de introductie zoveel mogelijk te voorkomen, de aanwezigheid van soorten te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen om ze te verwijderen. Hierbij is verhoging van bewustwording en draagvlak, het delen van kennis en actieve participatie van groot belang. Daarom vinden tijdens de Week van de Invasieve Exoten diverse activiteiten door het hele land plaats rond het thema van deze week. In juni 2016 heeft voor de eerste keer in Nederland de Week van de Invasieve Exoten plaatsgevonden.

Dit jaar is de week van 16 t/m 25 juni 2017 uitgeroepen tot ‘de week van de invasieve exoten’. De initiator hiervan, de heer Wilfred Reinhold, komt hierover, op woensdagavond 21 juni 2017, een lezing houden.

Wilfred Reinhold kent U waarschijnlijk al uit berichten uit de krant, zoals over de ‘goudvissen’ affaire. Hij komt onder andere vertellen over hoe om te gaan met die invasieve exoten. Wat is verstandig om wel of niet te doen? Het antwoord op deze en andere nijpende vragen hoort U op deze Thema-avond.

Voor meer informatie over dit onderwerp en deze week kunt U kijken op de volgende websites:
www.wvdie.nl of www.invasieve-exoten.nl

Voor inlichtingen over de thema-avond kunt u terecht bij:Hans Berndsen, tel. 0545-477222 of e-mail: j.berndsen1@upcmail.nl


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!