Jaarverslag ROVA: ‘Midden in de maatschappij

ROVA kijkt terug op een goed jaar. Er is sprake van een stabiele bedrijfsvoering; tevredenheid over de dienstverlening bij inwoners en goede resultaten met het gemeentelijk afvalbeleid. Met name de maatschappelijke resultaten stemmen tot tevredenheid.

Midden in de maatschappij
Met het jaarverslagthema ‘midden in de maatschappij’ wordt duidelijk hoezeer ROVA verbonden is met de samenleving. ROVA is niet alleen een uitvoeringsorganisaties voor 21 gemeenten maar zoekt bij die uitvoering nadrukkelijk de aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de verbinding met de bedrijven en inwoners uit de gemeenten. Naast een goed gezond financieel huishoudboekje is het voor een publieke dienstverlener als ROVA een belangrijk doel om resultaten te behalen op maatschappelijk vlak. Uit de cijfers over 2014 blijkt dat goede resultaten zijn geboekt op de gebieden: milieu, werkgeverschap, arbeidsmarkparticipatie en het beheren van de leefomgeving.

Milieu en samenleving
Met name het nieuwe inzamelconcept ‘Omgekeerd Inzamelen’ heeft in ROVA werkgebied gezorgd voor een daling van de hoeveelheid restafval en een stijging van het hergebruik-percentage. Het door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verlangde percentage hergebruik van 75% (in 2020) is in een aantal ROVA gemeenten in 2014 met omgekeerd inzamelen ruimschoots gehaald. Het gemiddelde hergebruik-percentage in ROVA werkgebied bedroeg exact75%.

Educatieve projecten als 100-100-100  (100 gezinnen 100 dagen 100% afvalvrij leven); Mooi Schoon (Zwerfvuil) en het meerjarenprogramma ‘Afval scheiden is Goud’ zorgen voor bewustwording en hebben mede bijgedragen aan de goede resultaten.

Dienstverlening
De algehele dienstverlening van ROVA wordt gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 7,6. Dit is gebleken uit het in 2014 uitgevoerde bewonersonderzoek (uitgevoerd door bureau Integron).

In 2014 is het beheer openbare ruimte dienstverlening (BOR) volledig geïntegreerd en zijn flinke efficiency slagen gemaakt. Mede dankzij de inzet van zowel ROVA medewerkers als ingehuurde medewerkers van sociale werkvoorzieningsschappen is de kwaliteit van het straatbeeld in de betreffende gemeenten op peil gehouden tegen lage uitvoeringskosten. Deze integratie toont kansen aan voor verbreding van de samenwerking bij andere ROVA gemeenten.

Participatiewet en social return
Met de komst van de Participatiewet staan gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Via verschillende lijnen zorgt ROVA voor werkgelegenheid aan bijzondere doelgroepen. In 2014 is het cijfer ‘social return’ uitgekomen op 13%.

Voor een volledige versie van het jaarrapport ROVA 2014 zie: http://jaarverslag2014.rova.nl.