Kab ondersteunt ondernemers

Resultaat boeken met duurzaamheid

Duurzaamheid staat volop in de aandacht. Steeds meer ondernemers gaan ermee aan de slag. Ze zien in dat  duurzaam ondernemen hun bedrijf op voorsprong zet en toekomstbestendig maakt. Maar hoe pak je dat het beste aan? Kab Accountants & Belastingadviseurs wil daar een rol in vervullen. “We vinden het belangrijk om cliënten op alle mogelijke manieren te ondersteunen, ook als het om duurzaamheid gaat”, benadrukt Arnoud Thuss, belastingadviseur en partner van Kab.

Kab Accountants & Belastingadviseurs met vestigingen in Doetinchem, Didam en Warnsveld hield onlangs een bijeenkomst voor zakelijke klanten over het thema duurzaamheid. Op het kantoor in Doetinchem konden belangstellenden zich laten informeren over de kansen en verplichtingen. Arnoud Thuss: “Duurzaam ondernemen biedt toekomstperspectief. Daarom willen we als Kab samen met partners uit ons werkgebied het onderwerp aansnijden. Er valt veel resultaat mee te boeken. En het is in het belang van onze cliënten om ze de juiste weg te wijzen.”

Aangezien Kab niet alle kennis zelf in huis heeft, werken zij samen met specialisten om ondernemers te ontzorgen. Die partners zijn Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) en Groene Allianties De Liemers. Zij waren tijdens de bijeenkomst met vertegenwoordigers aanwezig om tekst en uitleg te geven. Rentmeester 2050 en duurzaamheidsgoeroe Maurice Beijk hield een inspirerend betoog om ondernemers aan het denken te zetten. “Ik hoor vaak: wat kost duurzaam ondernemen? Dan zeg ik: je moet anders denken, wat levert het op. En dat is erg veel, luidt dan mijn antwoord. Groen moet je doen en groen is poen. Pak die kans!” Duurzaamheid is overigens meer dan energie alleen, zo waren de aanwezigen het eens. Het heeft zeker ook te maken met onder andere grondstoffengebruik, mobiliteit, personeelsbeleid en klantwaarde. De echte uitdaging zit volgens Beijk in een circulaire economie. “Dat is echt noodzaak en moet gebeuren aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zo ontstaat een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.”

Wim Nabbe van Groene Allianties De Liemers merkt dat er een omslag is bereikt. “Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. We willen projecten en initiatieven verbinden. Op die manier versterken bedrijven elkaar en zo zijn we gezamenlijk in staat de energietransitie te versnellen.” De collectieve inkoop van energie, Zon op je dak en Regie op Energie zijn daar goede voorbeelden van. Otto Willemsen energieadviseur van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) ging dieper in op de kosteloze energiescans waarvoor bedrijven in aanmerking komen. “Het wordt ondernemers zo wel heel aantrekkelijk gemaakt om een DOE-scan of een MKB Energy CheckUp te laten uitvoeren. Bedrijven krijgen een gedetailleerd overzicht aan de hand van een uitvoerig onderzoek. Het rapport biedt inzicht en benoemt de maatregelen die mogelijk zijn om de energiekosten structureel te verminderen.” Met een energiescan zetten ondernemers tevens een belangrijke stap om aan de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer te voldoen. “Allemaal redenen om er werk van te maken”, aldus Willemsen.

Voor meer informatie:
www.kabaccountants.nl
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
www.gadeliemers.nl