Home » Regionaal » Kunstmestvrije Achterhoek stap dichterbij

Kunstmestvrije Achterhoek stap dichterbij

229

Initiatief ‘Kunstmestvrije Achterhoek’ krijgt steun van provincie

ACHTERHOEK – In de Achterhoek is momenteel een overschot aan organische meststoffen; dat wordt geëxporteerd. Aan de andere kant wordt er kunstmest geïmporteerd. De Regiegroep Kunstmestvrije Achterhoek wil de invoer van kunstmest terugdringen, minder mest afvoeren en meer duurzame energie uit mest winnen. Deze circulaire manier van omgaan met mest is in het belang van de agrarische sector, maar ook in belang van bodem-, water- en luchtkwaliteit. Bovendien bespaart het kosten en is het goed voor het imago van de landbouwsector. Recent hebben Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met de eerste Agenda Vitaal Platteland, waardoor er nu groen licht is voor het Initiatief Kunstmestvrije Achterhoek. Dit initiatief is aangehaakt bij Achterhoek 2020.

Initiatief kunstmestvrije Achterhoek
Een brede coalitie (LTO-Noord, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Wageningen UR, stichting KiEMT, Dofco, NVV/POV, DLV Advies, De Marke, Regio Achterhoek, Waterschap Rijn IJssel en Stichting Biomassa) heeft, samen met verwerkingsinitiatieven als Groot Zevert, BVA en Greenferm en technologiebedrijven als NijhuisWater en Waterstromen, de handen ineen geslagen. Gezamenlijk bereiden zij een Green Deal voor om op termijn een kunstmestvrije Achterhoek te realiseren.
De daarvoor benodigde verwerkingsinstallaties zijn kapitaalintensief en investeren hierin is risicovol. De technieken in deze combinatie en op deze schaalgrootte zijn immers innovatief en nog experimenteel van aard.

Eenmalige provinciale subsidie
Het MestInvesteringsFonds, de Regeling Stimulering Mestverwerking, SDE (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie), het Nationaal Groenfonds, het Gelders IEG-fonds, particuliere investeerders en de banken dragen bij, maar er blijft een gat in de begroting. Met de eenmalige provinciale subsidie kunnen bedrijven die mineralen uit mest terugwinnen, hun financiering definitief rond krijgen. Een deel van het geld is bestemd voor het projectplan Kunstmestvrije Achterhoek van LTO. Het resultaat is dat er niet alleen wordt geëxperimenteerd, maar dat er ook daadwerkelijk verwerkingscapaciteit komt in Gelderland.

Duurzame landbouw
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “De provincie onderschrijft met deze bijdrage het belang dat zij hecht aan duurzame landbouw in Gelderland en in het bijzonder de Achterhoek. De Achterhoek laat zien dat zij van aanpakken weet en aan een gezonde bodem werkt”.