Kwaliteit fietsroutenetwerk Achterhoek uitstekend!

ACHTERHOEK – De elf gemeenten in de Achterhoek willen een zo aantrekkelijk mogelijke regio zijn voor bezoekers en bewoners die graag fietsen. De gemeenten investeren in een goed fietsnetwerk om aan te (blijven) sluiten bij de wensen van fietsers. Om in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk regelmatig onderzoek te doen onder gebruikers. De gemeenten vroegen hiervoor de Fietsersbond. Afgelopen najaar ging een groep van 45 vrijwilligers van de bond op pad en beoordeelde 52 bekende fietsroutes in de regio (ze maakten 112 ritten). Zij bekeken onder meer de kwaliteit en beleving van de routes en hun omgeving, aanwezigheid van rust- en oplaadpunten, drukte op de routes, veiligheid, onderhoud van het aanliggende openbaar groen en de geschiktheid van de routes voor e-bikes.

Uitkomsten
Vandaag zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de wethouders vrijetijdseconomie van de betrokken gemeenten en gedeputeerde Bea Schouten, die namens de provincie toerisme en recreatie in portefeuille heeft. De Fietsersbond concludeert het volgende: “In de Achterhoek is het goed fietsen. Het fietsroutenetwerk is beoordeeld met gemiddeld een 8! Onze vrijwilligers zouden de Achterhoekse routes zeker aanbevelen bij vrienden, familie en kennissen. Met name de rust, het landschap en de netheid werden gewaardeerd. Ook de voor de Achterhoek zo kenmerkende kerkenpaden scoorden goed .” Wethouder Jan Engels van Bronckhorst namens de elf gemeenten: “Een prachtig cijfer, waar we trots op zijn. De inzet van de Achterhoekse gemeenten zal de komende tijd daarom vooral gericht zijn op het behouden en waar nodig versterken van de huidige kwaliteit.”

Aanpak
De gemeenten gaan de aangegeven aandachtspunten nu per gemeente inventariseren. Bekeken wordt of een aantal met een gezamenlijk project opgepakt kunnen worden. Mogelijk ook in samenwerking met de provincie. Bijvoorbeeld het kerkenpadenproject, met als doel nieuwe kerkenpaden te ontwikkelen. Ook willen de gemeenten samen met de betrokken wegbeheerders inventariseren of de Achterhoekse routes een eenduidig kwaliteitsbeeld kunnen krijgen. Verder willen ze in beeld brengen of aandachtspunten op het gebied van de overzichtelijkheid voor fietsers op enkele routes verbeterd kunnen worden. Waar sprake is van wat achterstallig onderhoud wordt dit meegenomen in onderhoudsplannen van de gemeenten.

De bedoeling is in 2022 opnieuw een belevingsonderzoek te doen.