Leden profiteren van forse winstuitkering

2019: beste jaar ooit voor OVM Onderlinge Verzekeringen
BORCULO – OVM Onderlinge Verzekeringen heeft een zéér goed jaar achter de rug. Daardoor hebben de leden over het boekjaar 2019 een forse winstdeling op hun bankrekening mogen ontvangen. De premierestitutie bedraagt 18 procent. In totaal is een bedrag van bijna € 600.000 uitgekeerd.

Klik voor meer informatie

Het was het beste jaar ooit voor OVM Onderlinge Verzekeringen. ‘Het aantal schadeclaims was relatief laag evenals de gemiddelde hoogte van de claims’, geeft directeur Noud Smit een verklaring voor het goede resultaat in 2019. ‘Andere belangrijke oorzaken zijn een verbeterd herverzekeringscontract, zeer gunstige resultaten op beleggingen en een flinke groei in het aantal polissen’, aldus Noud Smit. De Ledenraad heeft besloten tot een restitutie van de premie van 18 procent, dat is meer dan gebruikelijk.

OVM Onderlinge Verzekeringen werkt zonder winstoogmerk en daardoor delen de leden sinds jaar en dag mee in de winst.