Meedenkavond & subsidies

AALTEN – Aschaffen of hervormen?
– Aalten verlaagt subsidie bibliotheek en muziekschool
– Kleine subsidies voor verenigingen Aalten in 2016 geschrapt
– Aaltense subsidies niet afgeschaft, wel verlaagd
– Sluiting dreigt voor bibliotheek in Dinxperlo
– Waarderingssubsidie in Aalten wordt niet geschrapt

Dit zijn de koppen in de media van de maand oktober. Wie het snapt mag het zeggen. Duidelijk is dat er veel weerstand is tegen het zonder voorwaarden korten en schrappen van subsidies. Dat bleek tijdens het druk bezochte
RondeTafelGesprek van dinsdag 28 oktober over de waarderingssubsidies. Het College sprak daar met twee monden. Wethouder Rijks vond dat het allemaal wel meevalt en verenigingen en organisaties best met minder toe kunnen.

Wethouder Kok dacht dat de maatregelen toch niet doorgingen. Hoe gaan wij in de gemeente Aalten om met cultuur, erfgoed, muziek, kunst, sport en sociaal-cultureel werk? Nu maar vooral in de toekomst. Daarover willen wij in gesprek met direct betrokkenen. Dat doen wij tijdens onze meedenkavond.

Meedenkavond “Subsidiebeleid gemeente Aalten: nu en in de toekomst”
Donderdag 6 november 2014, 20.00 uur. Plaats: ’t Grachthuys, Kruittorenstraat 1, Bredevoort
Toegang en koffie gratis.

Toelichting:
De wereld verandert. Ook in de gemeente Aalten en de Achterhoek. Er staan voorzieningen onder druk, maatschappelijk vastgoed komt leeg te staan. Dat betekent dat we daar een fundamentele discussie over moeten voeren. Op gemeentelijk niveau, maar ook op regionaal niveau. Samenwerking en ondernemerschap, ook in de cultuursector, zijn daarbij kernwoorden. De (lokale) overheid heeft daarbij voor veiligheid, visie en een
voortrekkersrol te zorgen. Veiligheid betekent: geef eerst nu rust aan de basis, een veilige –financiële- omgeving waarin de toekomst onder ogen kan worden gezien. Draai niet eerst de kraan dicht en zeg dan: je moet
ondernemender zijn. Visie betekent: koers op samenwerking en buit je sterke punten uit als gemeente. En visie toont ook moed: welke gemeente in de Achterhoek zegt als eerste: “wij hebben één groot theater in Doetinchem en in de dorpen organiseren wij (vernieuwende) kleine producties zoals Klein theater in Dinxperlo?” De voortrekkersrol bestaat hieruit dat de gemeente partijen bij elkaar brengt, ideeën uitwisselt en ondersteunt, maar niet met het mes op de keel van enorme subsidiekorting.

Dit bericht is 547x gezien