Meer kansen voor Achterhoekse werkzoekenden

ACHTERHOEK – Het aantal WW–uitkeringen in de Achterhoek is in januari licht gestegen tot 7.040. Een stijging in het begin van het jaar is gebruikelijk, maar de trend blijft dalend. De ontwikkeling van de WW in de Achterhoek is gunstiger dan landelijk. Voor 2017 worden meer banen en vacatures verwacht. Ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt toe. Vooral voor technische en hogere ICT-beroepen, maar in toenemende mate ook voor beroepen in de zorg. Dat betekent dat er meer kansen voor werkzoekenden ontstaan, maar dan moeten ze wel de juiste kwalificaties hebben.

Dalende trend in WW Achterhoek
Eind januari waren er in de Achterhoek 80 WW-uitkeringen meer dan eind december. Dat is een stijging van 1%. Een stijging in januari is gebruikelijk, doordat er minder werk is in sectoren als landbouw, bouw en horeca. Bovendien zijn er relatief veel tijdelijke contracten die op het einde van een kalenderjaar aflopen. Een deel van die contracten wordt niet verlengd, waardoor mensen in de WW komen. Voor een goed beeld van de arbeidsmarkt is het beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. Dan overheerst duidelijk de dalende lijn. Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is nu 1.350 lager dan een jaar geleden, een daling van 16%. Landelijk was de daling 10%.

Samenwerking in de regio
Om werkzoekenden kansen te bieden om in een van de kansrijke beroepen aan het werk te gaan, worden in de regio’s regelmatig initiatieven ontplooid. Zo neemt UWV als samenwerkingspartner deel aan een zij-instroomtraject in de installatiebranche in Midden-Gelderland en de Achterhoek. In dit project werken de WerkgeversServicepunten uit Midden-Gelderland en de Achterhoek samen met opleidingsbedrijven. Het wordt onder andere gefinancierd vanuit het sectorplan ‘Nieuw Werk’. De eerste groep deelnemers is inmiddels gestart.