Nationale Tuinvogeltelling


Op 28 èn 29 januari organiseert Vogelbescherming Nederland weer de Nationale Tuinvogeltelling. Hierbij gaat het vooral om het plezier van vogels kijken. Vogels die bij u in de tuin aanwezig zijn en waarvan u dagelijks kunt genieten. Erg leuk om mee te doen maar wat als u geen tuin of weinig vogels in uw omgeving heeft? Dan kunt u op zondag 29 januari bij NatuurlijkBUITEN de tuinvogels helpen tellen.

Op het natuurvriendelijke erf van NatuurlijkBUITEN zijn het hele jaar door verschillende soorten vogels aanwezig. ‘s Winters wordt de oude boeren-handkar op het terras omgetoverd tot voedertafel, vogels vliegen af en aan om van het aangeboden lekkers te snoepen. Dit is gelijk een mooi moment om te kijken welke vogels in de tuin zitten en wat ze aan het doen zijn. Huismussen en groenlingen die hun beurt afwachten en dan alle tijd nemen om de mooiste zonnebloempit uit de voedersilo te pikken. Of de kool-en pimpelmezen waakzaam aan een vetbol te zien hangen of aan het snoer met ongebrande pinda’s totdat ineens de sperwer zijn ‘rondje tuin’ doet. Verschrikt vliegen dan alle vogels de doornen-struiken en takkenril in, wachtend tot het gevaar voorbij is.

Maar wat als je dan net begonnen bent met vogels tellen? Door de sperwer zijn ze allemaal ineens weg om even later weer een voor een terug te komen! Dat is lastig turven, maar daar is een eenvoudig trucje voor!

Wilt u weten welke?
Kom dan zondag 29 januari om 11.00 uur naar de theeschenkerij van NatuurlijkBUITEN. Anna Kemp, tuinvogeldeskundige, zal ter plekke uitleg geven over de wijze waarop geteld moet worden en helpen met het op naam brengen van de vogelsoorten. Vanuit de theeschenkerij kunnen de tuinvogels goed geobserveerd worden. Telformulieren en vogelgidsen zijn aanwezig. Wel is het handig zelf een verrekijker mee te nemen. Een leuke en spannende activiteit voor jong en oud. En als die sperwer langskomt, telt ie natuurlijk mee op de tellijst voor 2017!

Gebeurt het vaker dat u een vogel in uw tuin ziet die u niet kent?
Dat is eigenlijk heel jammer en niet nodig want bij NatuurlijkBUITEN kunt u op zaterdag 28 januari de workshop ‘Tuinvogels herkennen’ volgen. Meer dan 40 vogels, worden zowel in beeld als geluid behandeld. Door de vogels te leren herkennen zult u ze eerder opmerken en kunt u nog meer van ze genieten! Tevens krijgt u allerlei tips om meer vogels in uw tuin te krijgen. Wat eten ze, waar nestelen of vinden ze een beschut plekje als er gevaar dreigt? U zult een schat aan vogelkennis opdoen. Genoeg om thuis ook mee te kunnen doen aan de tuinvogeltelling 2017.

NatuurlijkBUITEN is gevestigd aan de Toldijk 11, 7065 AL Sinderen. Telefoon (0315) 236 794.

Aanmelden voor het tellen of de workshop kan v ia de website: http://www.natuurlijkbuiten.nl/ of info@natuurlijkbuiten.nl